Automatyzacja Centralnego Raportowania

Klient: LARIS HOTELS GROUP

Laris Hotels Group to sieć hoteli (aparthoteli) w Krakowie. Firma od 2005 roku zarządza obiektami o standardzie od dwu- do czterogwiazdkowego, oferując pełną sprzedaż i obsługę operacyjną. Zatrudniając ponad 250 osób, Laris Hotels Group stał się znaczącym graczem na rynku hotelarskim.

Cel wdrożenia

Laris Hotels Group postawiło przed Atteli zadanie usprawnienie procesu zbierania danych i raportowania w celu poprawy efektywności operacyjnej oraz dostarczenia lepszych informacji o wynikach działania hoteli. Wprowadzenie zmian miało na celu:

 1. Automatyzację procesu pobierania danych z systemu rezerwacyjnego.
 2. Skrócenie czasu poświęconego na agregację danych, która wcześniej była wykonywana ręcznie raz w tygodniu, zajmując pół dnia pracy jednej osoby.
 3. Dostarczenie klarownych i zwięzłych raportów bezpośrednio dostępnych w aplikacji Microsoft Teams dla wskazanych odbiorców.
 4. Ułatwienie analizy danych dzięki zestawieniu raportów dla wszystkich hoteli oraz możliwości filtrowania danych według poszczególnych obiektów.

Wykorzystane technologie

Laris Hotels Group i Atteli skorzystali z pakietu Power Platform od firmy Microsoft w celu osiągnięcia wyznaczonych celów:

 • Automatyzacja Procesów Bezobsługowych
  Dane są pobierane bezpośrednio z systemu rezerwacyjnego przy użyciu robota, który działał zdalnie na maszynie wirtualnej. Robot logował się do systemu i pobierał wymagane dane, zapisując je na platformie SharePoint.
 • Flow
  Niektóre raporty były generowane automatycznie przez system rezerwacyjny i wysyłane pocztą e-mail na dedykowany skrzynkę email. Automatyzacja za pomocą Flow przechwytują  te e-maile i zapisywała raporty na platformie SharePoint do dalszego przetwarzania.
 • Power BI
  Dane zgromadzone na platformie SharePoint są agregowane w kompleksowe raporty przy użyciu narzędzia Power BI, dostarczając przejrzystego podsumowania wyników działania hoteli.

Wdrożenie i Wyniki

Wdrożenie automatyzacji centralnego raportowania przyniosło znaczące korzyści dla Laris Hotels Group:

 • Oszczędność Czasu i Wysiłku
  Dotychczas ręczne pobieranie i agregacja danych z zewnętrznych systemów było żmudne i czasochłonne. Dzięki automatycznemu procesowi firma zaoszczędziła znaczący czas i wysiłek, pozwalając pracownikom skoncentrować się na bardziej wartościowych zadaniach.
 • Eliminacja Błędów Ludzkich
  Automatyzacja procesu wykluczyła możliwość popełniania błędów, które były powszechne w procesach manualnych. To przyczyniło się do uzyskania bardziej precyzyjnych i wiarygodnych raportów.
 • Uproszczona Analiza Danych
  Dzięki zestawionym raportom Laris Hotels Group uzyskało kompleksową wizję swojej ogólnej wydajności, co pozwoliło na lepsze podejmowanie strategicznych decyzji. Firma mogła również filtrować dane według poszczególnych hoteli, co umożliwiło bardziej szczegółową analizę.
 • Dostępność Raportowania
  Raporty były bezpośrednio dostępne w aplikacji Microsoft Teams, dzięki czemu były łatwo dostępne dla odpowiednich interesariuszy, co przyczyniło się do lepszej współpracy i podejmowania decyzji w terminie.
 • Automatyczna Dystrybucja Danych
  Automatyzacja zapewniła, że raporty były automatycznie rozsyłane do zainteresowanych stron, co zaoszczędziło czas i wysiłek w procesie dystrybucji informacji.

Podsumowanie

Dzięki wykorzystaniu platformy Power Platform i technologii automatyzacji Laris Hotels Group z powodzeniem zoptymalizowało proces raportowania danych. Centralny system raportowania umożliwił uzyskanie precyzyjnych, aktualnych i łatwych do analizy informacji. Poprawa w podejmowaniu decyzji opartych na danych pozwoliła firmie zwiększyć ogólną wydajność operacyjną i dostarczyć lepsze wrażenia swoim gościom.