Zrobotyzowana automatyzacja procesów raportowych

Usprawnij zarządzanie swoją firmą dzięki Robotyzacji Raportowania. Postaw na transformację cyfrową i efektywność operacyjną procesów raportowania. Zamiast trudzić się z klasycznymi programami komputerowymi, które wymagają ręcznego kopiowania i agregowania danych, wykorzystaj zrobotyzowane automatyzacje procesów raportowania. Dzięki nim rozwiążesz te problemy, skrócisz czas potrzebny na raportowanie oraz uzyskasz bardziej precyzyjne dane, aktualizowane w krótszych odstępach czasu.

Atteli expertise

Oszczędź czas i wysiłek, eliminując błędy ludzkie

Rozwiązania „low-code” oparte na platformie Power Platform oraz RPA (Robotic Process Automation) oferują niezrównaną możliwość usprawnienia procesów raportowania. Eliminując ręczne zadania, skracasz czas potrzebny na tworzenie raportów oraz minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów ludzkich.
Atteli work

Dostosuj się do potrzeb biznesowych

Dzięki naszym rozwiązaniom, możesz dostosować procesy raportowania do konkretnych potrzeb i wymagań Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz automatyzować procesy zbierania danych, generować raporty na żądanie czy udostępniać je w określonych formatach, nasza platforma umożliwia elastyczne dostosowanie się do Twoich potrzeb.

Skup się na istotnych zadaniach

Oszczędzając czas i wysiłek dzięki zautomatyzowanym procesom raportowania, Twoi pracownicy mogą skoncentrować się na istotnych zadaniach biznesowych. Zamiast poświęcać godziny na ręczne przetwarzanie danych, mogą wykorzystać swój potencjał do podejmowania strategicznych decyzji i rozwijania działalności firmy.

Zapewnij bezpieczeństwo i zgodność z normami

Nasze rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo danych oraz zgodność z najnowszymi normami i regulacjami. Dzięki centralnemu zarządzaniu użytkownikami i rolami w Microsoft Entra, możesz mieć pewność, że Twoje dane są chronione i dostęp do nich jest kontrolowany.
Atteli best

Przykładowe wymagania

Klient dążył do usprawnienia procesów zbierania danych i raportowania w celu zwiększenia efektywności operacyjnej oraz uzyskania głębszych wglądów w swoją działalność. Jeden z jego bazowych systemów nie przewiduje łatwego eksportu danych, nie posiada API i wymaga ręcznej obsługi na komputerze lokalnym.
Automatyzacja (robotyzacja) procesu pobierania danych jest kluczowa. Jej celem jest automatyczne i częste pobieranie danych, aby zapewnić ich aktualność. Dzięki temu eliminowane są błędy oraz opóźnienia, które często pojawiają się, gdy proces realizowany jest przez człowieka. W rezultacie automatyzacja zapewnia terminowe pozyskiwanie danych.
Dodatkowo, aplikacja spełnia kolejne wymagania, takie jak redukcja czasu poświęconego na ręczne kopiowanie i agregację danych. Ułatwia udostępnianie danych osobom uprawnionym poprzez łatwy dostęp do raportów, za pośrednictwem Microsoft Teams.
Atteli Case Study

Rozwiązanie

Podejście do wdrażania projektu Centralizacji Automatyzacji Raportowania

Wdrożenie zrobotyzowanego i zautomatyzowanego procesu raportowania wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Firmy mają różne systemy komputerowe, rożne dane i ich systematykę oraz różną strukturę udostępniania danych swoim pracownikom. Wdrożenie polega na zmapowaniu procesów, uprawnień oraz danych i źródeł danych. Następnie konfiguruje się środowisko, tworzy roboty do pobierania, przechowywania i agregowania danych oraz opracowuje szablony raportów. Proces uruchamiania środowiska jest przeprowadzany we współpracy z odpowiednimi osobami merytorycznymi po stronie klienta

Wdrażanie projektu można zatem podzielić na:

Podejście to obejmuje pełen cykl implementacyjny Atteli, począwszy od zrozumienia potrzeb biznesowych, poprzez skuteczne wdrożenie, aż po ciągłe doskonalenie i dostosowywanie rozwiązania do ewoluujących wymagań klienta.

Istotne korzyści z aplikacji

Implementacja robotyzacji i automatyzacji raportowania przynosi znaczące korzyści:

Technologia

Jakich technologii używamy, aby wdrożenie RPA było zakończone sukcesem?
Rozwiązanie wykorzystuje pakiet Power Platform firmy Microsoft, obejmujący następujące funkcje:

Bezpieczeństwo w pakiecie

W ramach kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa, nasze rozwiązanie oferuje:

Zarządzanie Użytkownikami i Rolami w Microsoft Entra:

Atteli Case Study
Rozwiązanie zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych, co pozwala organizacjom skoncentrować się na efektywnej pracy, mając pewność, że ich informacje są odpowiednio chronione.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz lub zadzwoń i opowiedz nam o swoich potrzebach. Przedstawimy Ci możliwości rozwiązań Microsoft, potencjalne koszty i plan działań.
Contact us