Personalizacje i Integracje dla Twojej Firmy IT

Personalizacja aplikacji

Personalizacja, znana także jako kastomizacja, jest kluczowym elementem w dostosowywaniu interfejsu użytkownika (UI) oraz funkcjonalności aplikacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników. W kontekście rozwiązań Microsoft Dynamics 365 i Power Platform, personalizacja otwiera szereg możliwości, które pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału systemu. Użytkownicy mogą swobodnie ukrywać lub przesuwać pola, dostosowywać układ zakładek i sekcji aplikacji, oraz definiować ulubione widoki listy rekordów. Dodatkowo, istnieje opcja tworzenia własnych pól i encji, co umożliwia przechowywanie dodatkowych informacji oraz implementację skryptów i reguł biznesowych dla automatyzacji kluczowych procesów.

Atteli Case Study

Zmiany programistyczne i rozwój aplikacji

Zmiany programistyczne są nieodzowną częścią procesu dostosowywania aplikacji do specyficznych wymagań biznesowych. Programiści pracujący z Microsoft Dynamics 365 i Power Platform mają możliwość tworzenia nowych funkcjonalności, rozwijania zaawansowanych algorytmów biznesowych oraz integrowania aplikacji z różnymi systemami zewnętrznymi. Poprzez modyfikację kodu i wykorzystanie interfejsu użytkownika do tworzenia niestandardowych formularzy, widoków oraz kontrolki, można efektywnie poprawić użyteczność i efektywność działania aplikacji. Dodatkowo, narzędzia takie jak AI Builder w Power Platform umożliwiają automatyzację procesów i analizę danych, co znacząco zwiększa wartość dodaną dla użytkowników końcowych.

Integracje z zewnętrznymi systemami

Integracja z innymi systemami jest kluczowa dla zapewnienia płynnej wymiany danych między Dynamics 365, Power Platform a zewnętrznymi źródłami danych oraz aplikacjami. Dzięki integracjom opartym na API i usługach zewnętrznych, przedsiębiorstwa mogą usprawnić współpracę pomiędzy różnymi platformami oraz zapewnić spójność i aktualność informacji. Synchronizacja danych między systemami pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i zapewnienie bieżących danych dla kluczowych procesów operacyjnych.

Oferujemy wsparcie i konsultacje

Specjalizujemy się w wdrażaniu i dostosowywaniu rozwiązań opartych na Microsoft Dynamics 365 i Power Platform. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie personalizacji interfejsu użytkownika, rozwoju programistycznego oraz integracji zewnętrznych systemów. Dzięki naszym doświadczeniom oraz głębokiej wiedzy technicznej, jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na obecne potrzeby Twojej firmy, ale również przyczyniają się do jej dalszego rozwoju i sukcesu.
Atteli Advantages

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz lub zadzwoń i opowiedz nam o swoich potrzebach. Przedstawimy Ci możliwości rozwiązań Microsoft, potencjalne koszty i plan działań.
Contact us