Wdrożenie platformy usprawniającej komunikację i procesy w firmie rozproszonej 

Klient: Fitness First Germany GmbH

Fitness First Germany GmbH to wiodąca sieć klubów fitness, zdrowia i siłowni. Firma oferuje usługi na najwyższym poziomie dla osób pragnących dbać o swoją kondycję i zdrowie.

Działa globalnie, obsługując klientów z całego świata.

Cel wdrożenia

Komunikacja: procesy wymiany informacji były rozproszone i niejednolite. Komunikacja pomiędzy oddziałami oraz między pracownikami była trudna, co wpływało na wydajność i efektywność pracy.

Spójność zadań i procesów: ze względu na różne oddziały i zespoły, zadania i procesy często były realizowane w izolacji, bez struktury i nadzoru. Nie było łatwego sposobu na identyfikację odpowiedzialnych za procesy.

Wymiana informacji: wymiana informacji i dokumentów między oddziałami i zespołami była uciążliwa, co prowadziło do opóźnień i braku spójności w przepływie pracy.

Funkcjonalności i użyte technologie

 • Centralna platforma komunikacyjna
  Dedykowana platforma umożliwia efektywną komunikację między oddziałami i zespołami. Dzięki temu, wszyscy pracownicy mają dostęp do jednego, spójnego źródła informacji i mogą łatwo wymieniać się dokumentami i komunikować. 
 • Ujednolicenie zadań i procesów
  Zdefiniowano jednolite standardy dla zadań i procesów, które są realizowane we wszystkich oddziałach.
 • Wyszukiwanie i gromadzenie informacji
  Platforma umożliwia łatwe wyszukiwanie i gromadzenie informacji związanych z procesami. Użytkownicy mogą szybko znaleźć odpowiednie dokumenty, historię działań i informacje dotyczące konkretnych procesów,
 • Przypisywanie ról i zadań
  Nowy rozwiązanie umożliwiło transparentne przypisywanie zadań i identyfikację odpowiedzialnych osób, co przyczynia się do większej spójności i kontroli.

Ocena efektów i realizacji projektu

Wdrożenie platformy do zarządzania komunikacją i procesami przyniosło firmie realne korzyści, usprawniając jej działanie i przyczyniając się do lepszej organizacji pracy. Dzięki spójnej komunikacji, jednolitym zadaniom i efektywnej wymianie informacji, firma może skoncentrować się na osiąganiu lepszych wyników i zwiększeniu efektywności operacyjnej.

 • Usprawniona komunikacja
  Dzięki centralnej platformie komunikacyjnej, pracownicy mają łatwy dostęp do informacji i mogą komunikować się w bardziej efektywny sposób. Komunikacja jest spójna i skoncentrowana, co przyspiesza procesy i redukuje niepotrzebne opóźnienia. 
 • Spójność w zadaniach i procesach
  Dzięki jednolitym standardom i przypisywaniu zadań, firma osiągnęła większą spójność w realizacji procesów. Pracownicy łatwo identyfikują odpowiedzialne osoby za konkretne działania, co przyczynia się do większej przejrzystości i efektywności. 
 • Ułatwiona wymiana informacji
  Platforma umożliwia łatwą wymianę informacji i dokumentów między oddziałami i zespołami. Pracownicy mogą szybko uzyskać potrzebne informacje i aktualizować dokumenty, co przyspiesza przepływ pracy i zapewnia spójność w wymianie informacji. 

Atteli zawsze służyło nam istotnymi wskazówkami i pomagało w kwestiach technicznych i merytorycznych.
Atteli bardzo dobrze wkomponowało się w międzynarodowe środowisko, udowadniając, że granice państw nie stanowią przeszkody w współpracy. Dzięki profesjonalnemu podejściu i traktowaniu Fitness First, zbudowaliśmy pozytywne relacje z Atteli – Fitness First Germany GmbH