Zarządzaj rozproszonym budżetem, kontroluj wydatki – aplikacja Microsoft Power Platform

System zgłoszeń i akceptacji kosztów

W przypadku organizacji, które swoją pracę opierają na ścisłym zarządzaniu budżetami oraz kontrolowaniu wydatków lub ściśle kontrolują wydatki na poszczególne działy, oddziały, marki lub jednostki biznesowe, istotnym wsparciem może być aplikacja wspierająca proces zgłoszeń i akceptacji kosztów.

Technologia: Microsoft Power Platform, Outlook i Teams, Integracja z Systemami ERP

Mission Atteli

Przykładowe wymagania

Rozwiązanie

„Nasze rozwiązanie rewolucjonizuje procesy, dostarczając licznych korzyści organizacjom, które pragną skutecznie kontrolować budżet, standaryzować procedury i zwiększać współpracę między zespołami.”

Takie potrzeby spełnia system zgłoszeń i akceptacji kosztów – aplikacja oparta na platformie „low-code” Power Platform.

Usprawnienie procesu zarządzania wydatkami

Zgłaszanie i Zatwierdzanie:

Śledzenie kosztów:

Lepsza kontrola finansowa

Automatyzacja Przepływu Pracy:

Dostarczanie Analityki Wydatków:

Wspieranie współpracy i komunikacji

Akceptacja Wniosków i Dyskusje:

Integracja z Microsoft Teams i Outlook:

Istotne korzyści aplikacji

Standaryzacja Procesu:

Bieżąca Kontrola nad Wydatkami:

Bezpieczeństwo Danych:

Wykorzystane narzędzia

Microsoft Power Platform:

Integracja z Microsoft Outlook i Teams:

Integracja z Systemami ERP:

Bezpieczeństwo w pakiecie

„Efektem tego podejścia jest całkowite zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz procesów, co pozwala nam skoncentrować się na efektywnej pracy, mając pewność, że nasze informacje są odpowiednio chronione.”

W ramach kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa, nasze rozwiązanie oferuje:

Zarządzanie Użytkownikami i Rolami w Microsoft Entra:

Centralne Ustawienia Administracyjne w Chmurze Microsoft: