Wspieramy cyfrową transformację. Wdrażamy oprogramowanie dla firm.

Wdrażamy nowoczesne narzędzia zwiększające efektywność i usprawniające pracę firm.

Atteli wdraża systemy informatyczne które są wykorzystywane do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, między różnymi sferami jego działalności. Dzięki ich zastosowaniu przedsiębiorca oszczędza czas, oszczędza środki i w konsekwencji zwiększa zyski.

Zapewniamy wsparcie całego procesu wdrożeniowego.

Wspieramy firmy w procesie wdrażania i zmiany wychodząc z założenia, że dziś klient szuka nie tylko firmy IT ale też wiedzy i wsparcia doświadczonych partnerów w całym procesie transformacji technologicznej.

Wdrażanie oprogramowania w firmie to proces składający się z wielu czynności, spotkań, ustaleń konfiguracji i parametryzacji systemu. Wreszcie zaangażowanie zespołu i przeprowadzenie zmiany. Wdrożeniem nie jest tylko zakup licencji i rozpoczęcie użytkowania. Proces implementacyjny przeprowadzaliśmy w Atteli z klientami wielokrotnie i wiemy jak najlepiej przeprowadzić te działania aby Państwo jako firma osiągnęli efekt w postaci dobrze wdrożonego oprogramowania.

Przygotowaliśmy metodyką która pozwala to osiągnąć. Oferujemy Państwu pełne wsparcie wdrożeniowe i administracyjne. Oferta, stosowna do poziomu licencyjnego i narzędzi oferowanych przez dany plan taryfowy oraz liczbę użytkowników, tj. pracowników pozwala na pełne zaangażowanie sił i środków w celu poprawnego zadomowienia się Bitrix24 u Państwa w firmie.

Przewodzimy dobrze zorganizowanemu projektowi. Mamy na to metodykę.

Opracowaliśmy metodykę pracy, która pomimo tego, że nasi klienci są różni, pracują w różnych segmentach rynkach i mają różne doświadczenia, pozwala nam wspólnie osiągnąć pozytywne efekty. Metodyka bazuje na Prince2. Osoby zarządzające firmą posiadają stosowne certyfikaty.

Medotyka daje też kilka korzyści takich jak standaryzacja pracy zarówno po naszej stronie jak i po stronie klienta, przewidywalne etapy, momenty kontrolne itp. Po podjęciu współpracy otrzymują Państwo dostęp do naszych specjalistów i naszej wiedzy przez wybrany okres wdrożeniowy. Uczestniczymy w całym procesie aż do momentu, kiedy wspólnie pracujemy nad zmianami wynikającymi z nowości w systemie lub zmianie sposobu funkcjonowania firmy. Dajemy Państwu czas, wiedzę i uwagę. Chcemy i musimy Państwa poznać, aby umieć właściwie doradzić najlepsze zastosowanie wykupionych za pomocą licencji narzędzi. Jesteśmy dostępni pod mailem i telefonem, podczas spotkań osobistych.

Pracujemy w oparciu o cele i KPI.

Każdy projekt musi mieć jasno zdefiniowany cel. Transformacja cyfrowa dokonuje się z konkretnych powodów i razem z klientem określamy KPI całościowe i cząstkowe aby kontrolować cel i stopień jego realizacji celów tej transformacji.

Wypracowane w Atteli metodyka wymaga od całego zespołu projektowego a tym samym i klienta określenia poszczególnych celów całościowych i cząstkowych oraz sposobów sprawdzania ich realizacji. Tym celom podporządkowujemy działania. Takie podejście pozwala zarządzającym na spokojne pozostawienie projektu w rękach koordynatorów, a także na cykliczne sprawdzanie postępów prac. Koordynatorzy z kolei pracując w ramach swoich uprawnień mają swobodę kształtowaniu prac.

Stawiamy na szybkie efekty.

Najważniejszym czynnikiem w biznesie jest czas. Wiemy to. Dlatego wszelkie działania staramy się planować tak, aby jak najszybciej osiągnąć nawet mały efekt. Stawiamy na quick win, czyli małe, szybkie zwycięstwa.

W dobie oprogramowania chmurowego lub prekonfigurowanego nie ma czasu na roczne analizy. Nie musimy też pisać oprogramowania pod podstaw. Jeśli zatem dobrze oszacujemy cele i KPI projektu, jesteśmy w stanie razem opracować taki harmonogram, który da szybkie efekty. Nic tak nie motywuje jak sukces. Nawet jeśli w pierwszym miesięcu wdrożymy jedną małą funkcję, która zyska uznanie pracowników i przyniesie jednocześnie korzyść organizacji to będzie to sukces na miarę lądowania na księżycu. Nie przesadzamy! Potem już każda zmiana będzie prostsza.

Usprawnianie nie ma końca.

Zapewniamy kontinuum działania. Nasza oferta i metodyka pozwala nam na rewizję zarówno celów jak i wykonanej już części pracy. Model współpracy pozwala np. na ponownie rozpoczęcie pracy nad zamkniętym już elementem jeśli uznamy że jest celowe.

Często po wdrożeniu wszystkich wcześniej określonych modułów oraz szkoleniu administracyjnym nie następuje koniec wspólnych działań, a wprost przeciwnie — teraz, gdy posiadamy wiedzę na temat reakcji na system weryfikujemy, czy wszystko funkcjonuje zgodnie z pożądanym efektem. Metodyka i model współpracy przewiduje czas na ewolucję systemu.

Pamiętajmy też, że jedną z największych zalet systemów chmurowych jest ich ciągłe udoskonalanie i wzbogacanie o nowe funkcjonalności przez producentów. Udoskonalanie nie ma końca.

Wspieramy cyfrową transformację.

Atteli wdraża systemy informatyczne które są wykorzystywane do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, między różnymi sferami jego działalności. Dzięki ich zastosowaniu przedsiębiorca oszczędza czas, oszczędza środki i w konsekwencji zwiększa zyski.