Sezam – system zarządzania serwisem

Zarządzaj serwisem urządzeń i maszyn ulokowanych u klienta.

Usprawniaj pracę serwisu. System Sezam porządkuje i systematyzuje serwis świadczony na miejscu montażu maszyn i urządzeń. Ułatwia planowanie wyjazdów, automatyzuje procesy. Pozwala zarządzać czasem reakcji, śledzić zdarzenia gwarancyjne i pogwarancyjne dając szeroki obraz urządzenia od jego sprzedaży aż do zezłomowania. Sezam przyspiesza generowanie protokołów kontrolnych ułatwiając pracę serwisantom.

ass_SEZAM

Funkcje

 • Pozwala prowadzić rejestr urządzeń, ich stanu oraz działań związanych z maszyną od momentu jego zaoferowania aż do utylizacji.
 • Pozwala śledzić towarzyszące urządzeniu warunki gwarancyjne i warunki serwisowania łącznie z postanowieniami SLA.
 • Pozwala szybko i jednoznacznie określić lokalizację urządzenia u klientów z rozproszoną strukturą lub terenem.
 • Udostępnia klientom system zgłoszeń serwisowych.
 • Ułatwia zarządzanie pracą serwisu, planowanie pracy serwisu oraz koordynowanie wyjazdów serwisowych.
 • Pozwala generować protokoły serwisowe.
 • Pozwala analizować i raportować pracę.
 • Po integracji z innymi systemami firmy ułatwia na dalszą automatyzację pracy.

Korzyści

 • Łatwość kontroli pracy serwisu.
 • Przejrzysta lista zadań i łatwość planowania.
 • Uporządkowanie pracy i procesów.
 • Uporządkowanie wiedzy o serwisowanych urządzeniach.
 • Automatyzacja zadań.
 • Łatwość odnajdowania informacji.

Atteli_Spice_Shop

Sezam jest elementem zestawu aplikacji aplikacji biznesowych wspierających działanie firmy Atteli Spice Shop. Może być wdrażany oddzielnie lub z innymi modułami. Istnieje możliwość zmian dedykowanych konkretnym potrzebom klientów

ZOBACZ TEŻ INNE MODUŁY ATTELI SPICE SHOP