Sekwencje w Dynamics 365 Sales Accelerator – standaryzacja i ułatwienie w sprzedaży

Jacek Szafader Jacek Szafader 6 września, 2023

W szybko rozwijającym się świecie współczesnej sprzedaży kluczem do sukcesu są wydajność, personalizacja i automatyzacja. Sekwencje (Sequences ) w Dynamics 365 Sales Accelerator, to potężna funkcja, która rewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły sprzedaży podchodzą do swoich procesów sprzedażowych. W tym artykule omówimy, czym są Sekwencje w Dynamics 365, ich zalety i jak mogą one zmienić Twoje procesy sprzedaży.

Sekwencje w Dynamics 365 Sales Accelerator

Sekwencje to funkcja zaprojektowana do uproszczenia i automatyzacji powtarzających się czynności sprzedażowych. Umożliwia sprzedawcom tworzenie serii wstępnie zdefiniowanych, zautomatyzowanych kroków, które prowadzą ich przez proces sprzedaży. Sekwencje mogą obejmować zadania, e-maile i inne czynności, skonfigurowane tak, aby mieć pewność, że potencjalni klienci i klienci zawsze otrzymają spersonalizowane i terminowe informacje i komunikaty.

Zalety sekwencji Dynamics 365 Sales Accelerator

Poprawa wydajności

Czas jest cenny w sprzedaży, a sekwencje są tym, co pozwala go zaoszczędzić. Zamiast ręcznego planowania follow-upów e-mailowych lub połączeń telefonicznych, przedstawiciele handlowi mogą tworzyć sekwencje, które automatycznie wysyłają właściwą wiadomość w odpowiednim czasie. Automatyzacja eliminuje ryzyko pominięcia ważnych punktów kontaktu w cyklu sprzedaży.

Jednorodność i standard komunikacji

Sekwencje gwarantują, że każdy potencjalny klient lub klient otrzyma spójne i spersonalizowane „doświadczenia”. Definiując wcześniej komunikację i tempo, możesz mieć pewność, że Twój zespół sprzedaży przekazuje taki sam, właściwy komunikat marki i buduje silniejsze relacje z klientem.

Personalizacja w masie

Chociaż automatyzacja jest kluczowa, personalizacja pozostaje priorytetem. Sekwencje umożliwiają personalizację wiadomości za pomocą dynamicznych pól treści, dzięki czemu każda komunikacja wydaje się dostosowana do odbiorcy. Ten osobisty akcent, nawet w masie, może znacznie poprawić wskaźniki odpowiedzi i zaangażowania.

Wiedza oparta na danych

Dynamics 365 zapewnia cenne dane analityczne na temat sposobu działania Twoich sekwencji. Możesz śledzić wskaźniki otwarć, odpowiedzi i konwersji, aby zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy. Te informacje umożliwiają stałą optymalizację sekwencji.

Optymalne prowadzenie leadów

Prowadzenie leadów jest kluczowym aspektem procesu sprzedaży. Sekwencje pomagają w automatyzacji prowadzenia leadów, wysyłając odpowiednie treści i wiadomości do leadów na podstawie ich zachowania i etapu w lejku sprzedaży. Zapewnia to, że rośnie zaangażowanie leadów oraz skutecznie przemieszczają się w lejku sprzedażowym.

Przykładowe zastosowanie Sekwencji w Dynamics 365 Sales Accelerator

Z pewnością w każdej organizacji istnieją realne scenariusze, w których sekwencje Dynamics 365 można skutecznie wykorzystać. Niżej kilka, które wykorzystywane są w dłuższych procesach sprzedaży B2B:
  • Demonstracje złożonych produktów: W sprzedaży B2B, zwłaszcza w branżach takich jak technologia czy produkcja, produkty mogą być złożone. Użyj sekwencji, aby zaplanować i zarządzać szczegółowymi demonstracjami produktów przez dłuższy okres czasu, umożliwiając potencjalnym klientom pełne zrozumienie wartości Twojej oferty. 
  • Decyzje wielu interesariuszy: Długie cykle sprzedaży często obejmują wielu decydentów w organizacji potencjalnego klienta. Utwórz sekwencje dostosowane do roli i obaw każdego interesariusza. Użyj automatycznych przypomnień i follow-upów, aby upewnić się, że wszyscy decydenci są zaangażowani we właściwym czasie. 
  • Sprzedaż konsultingowa: W branżach takich jak doradztwo czy usługi profesjonalne, sprzedaż wiąże się z dużym stopniem konsultacji. Użyj sekwencji, aby stopniowo edukować potencjalnych klientów, oferując im cenne spostrzeżenia, case studies i konsultacje w czasie. 
  • Zgodność z przepisami: Niektóre branże, takie jak finanse czy opieka zdrowotna, wymagają ścisłego przestrzegania przepisów. Sekwencje mogą pomóc potencjalnym klientom zrozumieć i przebrnąć przez te zawiłości, dostarczając odpowiednie dokumenty, listy kontrolne zgodności i regularne aktualizacje dotyczące zgodności. 
  • Długoterminowe partnerstwo: Jeśli Twój model biznesowy koncentruje się na budowaniu długoterminowych partnerstw lub usług subskrypcyjnych, sekwencje mogą utrzymać zaangażowanie w całym cyklu życia klienta. Automatyzuj przypomnienia o odnowieniach i dostarczaj wartościowe treści. 
  • Spersonalizowane rozwiązania: W branżach, w których personalizacja jest kluczowym argumentem sprzedaży (np. budownictwo, inżynieria), sekwencje mogą poprowadzić potencjalnych klientów przez proces dostosowania rozwiązań do ich specyficznych potrzeb. Dostarcz zasoby, przykłady projektów i zaplanuj konsultacje ekspertów, w trakcie badania indywidualnych potrzeb 
  • Ocena dostawców: Dla firm, które chcą zmienić dostawców lub kontrahentów, proces decyzyjny może być długi. Sekwencje mogą pomóc w edukacji potencjalnych klientów na temat możliwości Twojej firmy, standardów jakości i niezawodności, budując zaufanie jeszcze przed decyzją o zakupie. 
  • Globalna ekspansja: W sprzedaży B2B z procesie ekspansji międzynarodowej, sekwencje sprzedaży mogą poprowadzić potencjalnych klientów przez złożoności wejścia na nowe rynki, w tym zgodność, lokalizację i kwestie kulturowe. 
  • Kontrakty o wysokiej wartości: W przypadku kontraktów o wysokiej wartości lub inwestycji potencjalni klienci często wymagają wydłużonych okresów due diligence. Sekwencje mogą wspierać ten proces, dostarczając case studies, referencje i konsultacje ekspertów. 

W każdym z tych scenariuszy sekwencje Dynamics 365 można dostosować w celu „pielęgnacji” leadów, dostarczania cennych informacji we właściwym czasie i automatyzacji follow-upów, co w ostatecznym rozrachunku poprawia szanse na pomyślną konwersję w długim procesie sprzedaży B2B.

Wnioski

Sekwencje to „must have” dla zespołów sprzedaży. Łączą moc automatyzacji z personalizacją ludzkiego dotyku, co skutkuje bardziej wydajnymi, skutecznymi i zyskownymi procesami sprzedaży. Dzięki wdrożeniu sekwencji sprzedaży Twoja organizacja może poprawić pracę nad leadami, wzmocnić relacje z klientami i w ostatecznym rozrachunku zwiększyć przychody ze sprzedaży. Wykorzystaj potencjał sekwencji Dynamics 365 i obserwuj, jak Twój zespół sprzedaży posługuje się nowoczesnymi narzędziami na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. 

Jak przygotować organizację do wdrożenia Sekwencji?

Sekwencje mogą znacznie usprawnić Twoje procesy sprzedaży i zwiększyć produktywność. Jednak podobnie jak w przypadku każdej transformującej technologii, prawidłowe przygotowanie jest niezbędne, aby zapewnić płynną implementację i zmaksymalizować korzyści z niej wynikającej. Jest kilka kroków, które warto wykonać, aby przygotować swoją organizację do wdrożenia Sekwencji.

Przeanalizuj, zdekomponuj i zrozum swój proces sprzedaży
Określ jasne cele
Uzyskaj niezbędne licencje
Zidentyfikuj scenariusze sekwencji
Określ role i obowiązki
Jakość danych i integracja
Szkolenia i wdrażanie
RODO – zgodność, prywatność
Testuj i optymalizuj
Strategia wdrażania
Mierz sukces

Podsumowanie

Właściwe przygotowanie organizacji do wdrożenia sekwencji jest kluczowe dla udanej implementacji. Dzięki zrozumieniu swoich procesów, określeniu jasnych celów, zapewnieniu jakości danych i przeszkoleniu zespołu, możesz w pełni wykorzystać korzyści z sekwencji i zwiększyć efektywność i skuteczność swoich wysiłków sprzedażowych.