Rozwinięcie Licencjonowania Dynamics 365 Customer Insights: Optymalne Korzyści dla Twojej Organizacji

Anna Gajdowicz Anna Gajdowicz 23 stycznia, 2024

W ostatnich miesiącach dokonała się istotna zmiana w rodzinie produktów Microsoft Dynamics 365, przynosząc nowe możliwości w obszarze marketingu: Dynamics 365 Customer Insights. To strategiczne przedefiniowanie platformy oznacza odejście od dotychczasowej nazwy D365 Marketing na rzecz Customer Insights.

Nowe rozwiązanie składa się z dwóch kluczowych aplikacji:

 • Customer Insights – Data, pełniącej rolę centralnej platformy danych Klienta, zapewniając organizacji widok 360 na Klienta oraz
 • Customer Insights – Journeys, będącej unowocześnioną wersją Dynamics 365 Marketing, oferującą narzędzia do marketingu w czasie rzeczywistym, czyli Real Time Marketing.

Zanim zainstalujemy aplikację Customer Insights, konieczne jest nabycie podstawowej licencji, przyznawanej na poziomie tenanta (dzierżawcy) – czyli dla całej organizacji. Wybór odpowiedniej licencji podstawowej zależy od obecności w organizacji kwalifikujących się aplikacji Dynamics 365. Przykładowo, firma posiadająca już aplikacje takie jak Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance lub Dynamics 365 Commerce z co najmniej 10 użytkownikami, może zakupić licencję Attach po obniżonej cenie (obecnie 936,10 € miesięcznie). W przypadku braku licencji na te aplikacje ty, firma musi zakupić standardową licencję aplikacji Customer Insights (czyli Base – obecnie 1591,30 € miesięcznie).

People Unified

Należy pamiętać, że Profil (People Unified) reprezentuje unikalnie rozpoznaną osobę, tworzoną poprzez zbiór zdefiniowanych zestawów źródeł danych. Dotyczy to części aplikacji DATA i oferowanego widoku 360. Licencja podstawowa Dynamics 365 Customer Insights obejmuje maksymalnie 4 środowiska, 100 000 zunifikowanych profili klientów (People Unified) i 10 000 interakcji z osobami (People Interacted)

Interacted People

Interacted People oznacza dowolny podmiot z Dataverse (np. kontakt, potencjalny klient, konto lub profil Insights), z którym miała miejsce interakcja przy użyciu modułu Journays. Uznaje się, że dana osoba jest Osobą z interakcjami, jeśli z daną osobą miała miejsce interakcja wychodząca lub przychodząca (np. wypełnienie formularza za pośrednictwem marketingowej strony internetowej). Interakcja może mieć miejsce za pośrednictwem dostępnych kanałów w rozwiązaniu Customer Insights (wiadomość e-mail, wiadomość SMS, powiadomienie push), innych kanałów Microsoft (np. usługa Azure Communication Services) lub systemów zewnętrznych (takich jak systemy dostawców usług SMS).

Nabycie licencji podstawowej otwiera możliwość zakupu dodatkowych pakietów (Add-ons), co umożliwia wdrażanie połączonych procesów pozyskiwania klientów. Dodatkowe jednostki People Interacted i People Unified są sprzedawane oddzielnie i niezależnie od siebie.

Dla organizacji decydujących się wyłącznie na Customer Insights – Data, bez korzystania z Customer Insights – Journeys, opłata dotyczy wyłącznie dodatkowej pojemności People Unified, bez uwzględnienia People Interacted.

Jak zatem optymalnie obliczyć potrzebną dodatkową pojemność? Przyjęte podejście powinno uwzględniać:

 • Liczbę klientów w firmie, którą można oszacować przez unikatowe adresy e-mail lub numery telefonów w bazie danych (People Unified),
 • W przypadku aktywnego zaangażowania: ilość interakcji (np. wiadomość e-mail/wiadomość tekstowa/powiadomienie push/inne) wysyłanych miesięcznie; wartość ta powinna być podzielona przez 10, by uzyskać przybliżoną liczbę People Interacted,
 • W przypadku mniejszego zaangażowania: ilość potencjalnych klientów, kontaktów, profili lub niestandardowych podmiotów, z którymi firma współpracuje rocznie (People Interacted).

Dodatkowe pakiety zunifikowanych profili klientów (People Unified – Customer Insights – Data) oferowane są w trzech poziomach:

 1. Poziom 1:
  • 100 000–500 000 People Unified: 1 872,10 € za pakiet/miesiąc.
  • Sprzedawane w paczkach po 100 000 jednostek Unified People.
  • Limit zakupu (min. – max.): 1 – 4.
 2. Poziom 2:
  • 500 000–2 miliony People Unified: 1 404,10 € za pakiet/miesiąc.
  • Sprzedawane w paczkach po 100 000 jednostek Unified People.
  • Limit zakupu (min. – max.): 4 – 19.
 3. Poziom 3:
  • Ponad 2 miliony People Unified:
  • 936,10 € za pakiet/miesiąc. Sprzedawane w paczkach po 100 000 jednostek Unified People. Limit zakupu (min. – max.): 19 +.

Dodatkowe pakiety interakcji z osobami (People Interacted – Customer Insights – Journeys) są dostępne w trzech poziomach:

 1. Poziom 1:
  • 10 000–50 000 People Interacted:
  • 234 € za pakiet/miesiąc. Sprzedawane w paczkach po 5000 jednostek People Interacted.
  • Limit zakupu (min. – max.): 1 – 8.
 2. Poziom 2:
  • 50 000–250 000 People Interacted:
  • 280,80 € za pakiet/miesiąc. Sprzedawane w paczkach po 10 000 jednostek People Interacted.
  • Limit zakupu (min. – max.): 4 – 24.
 3. Poziom 3:
  • Ponad 250 000 People Interacted:
  • 468 € za pakiet/miesiąc. Sprzedawane w paczkach po 50 000 jednostek People Interacted. Limit zakupu (min. – max.): 5 +.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem licencji Microsoft lub masz pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, który chętnie udzieli Ci wszelkich potrzebnych informacji. 

Obecny przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Dynamics 365 znajduje się pod tym linkiem:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866544&clcid=0x409