Pomagamy w działaniach związanych z reorganizację procesów biznesowych (BPR)

Nie każda organizacja jest gotowa na natychmiastowe wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających jej działania, nie wszystkie stare procesy będą pasować do współczesnych narzędzi.

Często, stary styl pracy i związane z nimi procedury wprost wynikają z braku narzędzie informatycznych, które cześć czynności lub metod po prostu eliminują.

Jesteśmy gotowi merytorycznie i organizacyjnie na przebudowę, reorganizację procesów biznesowych i wsparcie Państwa organizacji jeżeli tego rodzaju potrzeba wystąpi.

Co to oznacza w praktyce?

  • Definiujemy potrzeby Klienta, czyli Właścicieli lub Zarządów firm i potrzeb firm
  • Projektujemy procesy uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy i możliwości współczesnych narzędzi
  • Przygotowujemy raport w którym opisujemy procesy

Na działania składają się warsztaty z powołanym zespołem pracowników klienta, praca analityczna „obrona” przed zarządem organizacji oraz dokumentacja.

Jaki będzie zakres takiej pracy?

Trudno określić taki zakres z góry bez przebadania pewnej próbki. Reorganizacja procesów może wymagać zarówno napisania ich od nowa, jak i niewielkiej modyfikacji, wypolerowania ich względem wdrażanych narzędzi transformacji cyfrowej.

Wspieramy cyfrową transformację.

Atteli wdraża systemy informatyczne które są wykorzystywane do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, między różnymi sferami jego działalności. Dzięki ich zastosowaniu przedsiębiorca oszczędza czas, oszczędza środki i w konsekwencji zwiększa zyski.