Inwestor

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią.

Zadanie

Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa sieci, nowe zagrożenia i coraz większa ilość usług opartych o sieć wymagają stałego doskonalenia narzędzi bezpieczeństwa. Firma KAPE posiadała rozwiązanie firewalla oparte platformę GNU/Linux. Konfiguracja jak i hardware wymagały wymiany i usprawnień. Operację należało też zaplanować tak, aby zminimalizować czas niedostępności dostępu do sieci i ochrony.

Rozwiązanie

Specjaliści z firmy Atteli wykonali migrację firewalla opartego o platformę GNU/Linux do nowoczesnego urządzenia UTM FortiGate.

Proces przebiegał kilkustopniowo, rozpoczynając od analizy wymagań klienta (audyt aktualnej konfiguracji), przez przygotowanie propozycji migracji, konsultacji przy zakupie urządzenia, aż do końcowego przełączenia sieci na nowo dostarczone rozwiązanie. Przerwa spowodowana migracją na nowe rozwiązanie wyniosła około 60 sekund (czas konieczny do fizycznego przełączenia okablowania), cały proces odbył się w trakcie standardowych godzin pracy firmy.