Inwestor

EWITRYNA Kędzierski, Szafraniec Sp.j.

Zadanie

Firma EWITRYNA jest przedsiębiorstwem, którego funkcjonowanie w dużej mierze opiera się o dostęp do Internetu. Sieć jest wymagana do prowadzenia biznesu, prowadzenia klientów i świadczenia usług. W działaniu firmy w pewnym momencie pojawiły problemy z wybranymi usługami internetowymi. Firma na własną rękę poszukiwała źródła problemu w wewnętrznej sieci, reklamowała usługi dostawcy Internetu, jednak te działanie nie dawały jednoznacznych efektów i nie pozwoliły wskazać przyczyny problemu.

Rozwiązanie

Specjaliści z firmy Atteli opracowali plan i dostarczyli narzędzia pozwalające w pełni zdiagnozować sytuację, która miała wskazać jednoznacznie na przyczynę problemów. Uruchomiono kompleksowy systemu monitoringu oparty o aplikacje Nagios i SmokePing. Dane zbierane były w kilku punkach jednocześnie. Przygotowanie narzędzi i kilka dni obserwacji pozwoliło jednoznacznie wskazać przyczyny problemów, których źródłem była jakość dostarczanego sygnału dostawcy internetowego.

Analiza polegała na monitorowaniu:

  • odpowiedzi zewnętrznych serwerów DNS
  • ICMP echo
  • odpowiedzi serwerów WWW
  • utylizacji interfejsów lokalnego urządzenia dostępowego