Inwestor

Stowarzyszenie Republikanie to pozarządowa organizacja prowadząca działalność edukacyjną i wydawniczą, organizuje kongresy republikańskie i spotkania z ekspertami, a także prowadzi szkolenia dla młodzieży.

Powołany został przy niej oœśrodek analityczny pod nazwą Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, który prowadzi działalność analityczną i legislacyjną.

 www.republikanie.net

Zadanie

Stowarzyszenie prowadzi ciągłe rekrutacje i utrzymuje stały kontakt z członkami stowarzyszenia, ekspertami i osobami wspierającymi ruch republikański w Polsce.

Zadania systemu to gromadzenie informacji o członkach, współpracownikach, wolontariuszach oraz ich rolach. Wsparcie dla pracowników stowarzyszenia związane z analizą danych o członkach np. w celu przyporządkowania ich do projektów Stowarzyszenia oraz praca operacyjna.

CRM miał być zintegrowany z formularzem umieszczonym na www pozwalającym kandydatom na bezpoœśrednią rejestrację w systemie. System miał mieć też możliwość rozwijania się o nowe funkcje wraz z rozwojem potrzeb stowarzyszenia.

Zakres projektu

W pełni działający system CRM wraz z wersją dostępną na urządzeniach mobilnych.

  • analiza potrzeb
  • wybór i rekomendacja najbardziej optymalnych pod względem funkcji i kosztów rozwiązań
  • wdrożenie
  • szkolenie dla pracowników
  • opieka gwarancyjna

Czas realizacji projektu

Wyróżniki

Potrzeba wdrożenia systemu CRM z systemem do rekrutacji, zarządzania kandydatów na członków stowarzyszenia została przedstawiona na na kilka chwil przed publicznym ogłoszeniem powstania Stowarzyszenia. Czas na analizę potrzeb skrócony był do kilku godzin. Wybrano rozwiązanie najbardziej elastyczne i możliwe do natychmiastowego wdrożenia. Tu œświetnie wspisał się framework podio.com.

Cały projekt został zrealizowany w 24 godziny od momentu zgłoszenia potrzeby (analiza, wdrożenie, uruchomienie i szkolenie).