Inwestor

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią.

Zadanie

KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Firma prowadzi kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonuje audyty w przemyśle i w budownictwie, oferuje usługi dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej oraz prowadzi międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne.

W 2015 roku firma stanęła przez wyzwaniem zbudowania systemu dającego możliwość rozliczania czasu poświęconego na poszczególne projekty, które niejednokrotnie prowadzone są przy współudziale środków finansowych z funduszy europejskich. Firmie zależało też, by sprawnie notować informacje o partnerach, klientach i umowach konsorcyjnych, w ramach których realizowane są działania firmy. Dodatkowo rozwiązanie miało usprawnić kilka procesów komunikacyjnych takich jak dostęp do firmowego kalendarza z dowolnego miejsca itp.

Rozwiązanie

W ramach współpracy zbudowany został elastyczny system rozliczania czasu pacy, CRM oraz rejestr umów z danymi projektowymi i finansowymi.

System rejestracji i rozliczania czasu pracy umożliwił dowolne budowanie drzewa zadań w myśl prawideł triumwiratu: procesy, działania i czynności. Jego użytkowani miało być proste i intuicyjne dla pracowników firmy.

System CRM wspiera podstawowe procesy gromadzenia danych i zarządzania informacją, a rozszerzenie go o rejestr umów pozwoliło w pełni śledzić procesy przebiegu projektów oraz wsparło proces rozliczenia dzięki zawartej w nim informacji finansowej.