Inwestor

PNO Consultants Sp. z o.o.  zarządza całym procesem pozyskiwania funduszy, wspierając klientów na każdym z jego etapów. 50-osobowy zespół dedykowanych konsultantów z sieci biur zlokalizowanych w Europie Środkowo – Wschodniej służy wsparciem i pomocą przy realizacji nawet najbardziej wymagających projektów.

Zadanie

Firma działa na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej w wielu oddziałach i na wielu obszarach związanych z pozyskiwaniem kapitału. Jej siły sprzedażowe są rozproszone geograficznie, natomiast wielość i wielkość ofert składanych każdego roku potencjalnym klientom sięga bardzo wysokich sum. PNO potrzebowało systemu upraszczającego pracę operacyjną, którego nie był w stanie udźwignąć poprzedni system CRM. Firmie brakowało też narzędzi analitycznych, narzędzi przewidywania przychodów firmy, analizy potencjalnych przychodów w czasie itp. Działania marketingowe, takie jak e-mailingi musiały być prowadzone odrębnie, na odseparowanych bazach danych i systemach. Zadaniem Atteli było wdrożenie systemu CRM spełniającego kryteria łatwości użytkowania operacyjnego i dającego możliwie dużo danych analitycznych i zarządczych. Elementem równoległym miał być Intranet firmowy wspierający firmę działającą na wielu rynkach i w wielu miastach. Do realizacji projektu wybrano system Bitrix, który najlepiej spełniał oczekiwania klienta łącząc funkcje CRM i Intranetu.

Zakres projektu

  • CRM – wdrożenie i dostosowanie do potrzeb wielojęzycznego CRM obejmującego wszystkie oddziały firmy w Europie Środkowo – Wschodniej
  • Intranet – w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy pracownikami rozproszonymi na terenie działania firmy, dodatkowo dostarczenie takich narzędzi jak chat czy grupy projektowe
  • Moduł zarządzania dokumentami
  • System mailingowy – Integracja systemu Bitrix z Sales Manago, dzięki czemu klient mógł bardzo szczegółowo analizować dane zwrotne z prowadzonych akcji e-mailingowych.