Papryka – zbieranie informacji o czasie pracy i procesach w firmie (shadowing). System przeznaczony głównie jako narzędzie dla firm badawczych i konsultingowych.

Zbieraj informacje o czynnościach, procesach i czasie pracy pracowników. Analizuj pozyskane dane, generuj raporty do rozliczeń dla celów optymalizacji procesów firmowych.

Papryka to prosty w użyciu, nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników komputerów, system służący zbieraniu informacji i raportowaniu czasu pracy. Wspiera prace badacza lub osób optymalizujących procesy w firmach metodami cienia (ang. shadowing). Zebrane dane mogą służyć też do rozliczania czasu pracy. Głównie stosowany przez firmy badawcze i konsultantów do tzw. badań Shadowing w celu analizy procesów w firmach.

ass_PAPRYKA

Główny odbiorca produktu

 • Firmy badawcze wspierające firmy w ustalaniu i optymalizacji procesów
 • Konsultanci odpowiedzialni za optymalizację procesów w firmach
 • Managerowie odpowiedzialni za procesy i optymalizację
 • Managerowie rozliczający czas pracy

Funkcje

 • Pozwala na budowanie dowolnego wielopoziomowego zagnieżdżania czynności, np. w procesy, działania, zadania. Możliwość zagnieżdżenia procesów do pięciu stopni w głąb.
 • Pozwala na różnicowanie dodatkowych odpowiedzi w zależności od wybranych pozycji z gałęzi procesów, działań i czynności, to jest na dodatkowe pytania lub pola jeśli osoba wskazuje konkretny proces, czynność lub zadanie.
 • Pozwala na stworzenie obiegu akceptacji wypełnionych danych.
 • Pozwala na zatwierdzanie, odrzucanie lub uwalnianie do ponownego wypełnienia dnia przez przełożonego (lub inną osobę wyżej w hierarchii).
 • Pozwala na określenie obligatoryjnej liczby godzin niezbędnych do wypełnienia danego dnia wraz z możliwością ustalania tolerancji.
 • Pozwala na wstawianie zdarzeń seryjnych.
 • System Papryka zawiera mechanizm kontroli wypełniania danych, mechanizmy automatycznej eskalacji braków wg zadanych założeń.

Korzyści

 • Łatwość zbierania danych do analiz lub rozliczeń.
 • Przyjemny i intuicyjny interfejs użytkownika ograniczający szkolenie z obsługi systemu do minimum.
 • Z systemu Papryka z powodzeniem korzystali użytkownicy słabo zaznajomieni z komputerami.