Prosimy o zarezerwowanie 20 minut na niniejszą ankietę. Prosimy również o jej rzetelne wypełnienie. Ocena naszych kompetencji jest dla nas niezwykle ważna.

Definicje ocen
Przekracza oczekiwania: Zachowania i możliwości przedstawiciela wykraczają poza oczekiwania, zaskakują pozytywnie na tym etapie współpracy.

Spełnia oczekiwania: Przedstawiciel jest w pełni zdolny jeśli chodzi o daną cechę – jego zachowania odpowiadają dokładnie oczekiwaniom na tym etapie współpracy.

Częściowo spełnia oczekiwania: Przedstawicielowi zdarzają się potknięcia, nie zawsze właściwe zachowania, ale nie wpływają one na decyzje zakupowe i negocjacje.

Nie spełnia oczekiwań: Zachowanie przedstawiciela w poszczególnych sytuacjach nie spełnia oczekiwań związanych z etapem rozmów lub negocjacji handlowych.

Nie dotyczy (N/D): Ta cecha / umiejętność nie jest wymagana / używana w danym momencie.