Oferujemy zaawansowane rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie projektami oraz pracą w grupie. Dzięki dostępności przez przeglądarkę internetową, pozwalają na pracę nad projektem – niezależnie od miejsca, w jakim znajduje się użytkownik.

Tworzenie projektów, z zaangażowaniem wielu pracowników jednocześnie, znacznie utrudnia zarządzanie i sprawowanie kontroli nad realizowanym zadaniem. Informacje wytworzone przez jedną osobę i zmieniane przez inną, mogą być zupełnie nie zrozumiałe dla kolejnych uczestników zaangażowanych w projekt. Problemy komunikacyjne stanowią poważną barierę, która może wpłynąć na efekt finalny.

Dlatego wdrażane przez nas systemy pracy grupowej, pozwalają na kompleksowe zarządzanie projektami. Dzięki nowoczesnym narzędziom możliwe jest tworzenie szczegółowych harmonogramów projektu, opisywanie zadań i przypisywanie ich do konkretnych pracowników. System pozwala również na stałe monitorowanie i podgląd zrealizowanych dotychczas etapów oraz kontrolę terminowości wykonania projektu, co ogranicza ryzyko opóźnień.

Systemy zarządzania projektami i pracą grupową to m.in. możliwość:

   • dodawania / usuwania osób zaangażowanych w projekt (opiekunów, managerów, uczestników),
   • prowadzenia dyskusji i wspólnej pracy nad dokumentami,
   • kontrolowania wersji dokumentów,
   • prowadzenie kalendarza projektu (pilnowanie zadań i terminów),
   • przechowywanie plików,
   • prowadzenie ankiet,
   • dzielenia obszarów projektów z osobami spoza systemu (extranet).

Dowiedz się, jak system zarządzania projektami może usprawnić działania w firmie.

Więcej na ten temat

Dowiedz się, jak system zarządzania projektami może usprawnić działania w firmie.