Wdrażamy rozwiązania, które umożliwiają pełną automatyzację powtarzalnych procesów zachodzących w firmie. Oferujemy praktyczne narzędzia ułatwiające komunikację wewnętrzną oraz systemy wspierające zarządzanie projektami i prace grupowe. Intranety, ekstranety i portale to doskonały sposób na poprawę komunikacji w firmie.

Intranet i ekstranet są rozbudowanymi systemami komunikacji wewnątrz firmy (lub między kilkoma placówkami, oddziałami, itp.) pozwalającymi na zwiększenie wydajności pracy i ograniczenie kosztów zarządzania. Zapewniają sprawny przepływ informacji między pracownikami a kadrą zarządzającą i administracją.

Dzięki systemowi opartemu o intranet, możliwe jest:

  • usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami w firmie, m.in.: delegacji, wniosków urlopowych, raportów z pracy; dzięki temu cały proces przepływu informacji odbywa się zdalnie;
  • lepsze zaangażowanie pracowników w pracę i wydarzenia zachodzące w firmie – dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacyjnym nawiązującym do znanych portali społecznościowych, znikają opory powstrzymujące od korzystania z nich; pracownicy mogą prowadzić dyskusje, udostępniać pliki, dzielić się informacjami, „lajkować” komentarze, itp.; przyjazny interfejs i intuicyjna obsługa stanowią zachętę do wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych;
  • usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi – system pozwala na szybki dostęp do danych na temat konkretnego pracownika; pozwala m.in. na wyszukiwanie kontaktów, wysłanie wiadomości e-mail, przypisywanie zadań;
  • usprawnienie funkcjonowania sekretariatu – dzięki nowoczesnym narzędziom możliwe jest m.in. prowadzenie elektronicznej rejestracji pism wychodzących i przychodzących, rejestrowanie rozmów telefonicznych, zarządzanie samochodami czy salami.

Ekstranet to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim przedsiębiorstwom rozproszonym – w różnych lokalizacjach. Ułatwiają zarządzanie poszczególnymi placówkami, sieciami czy systemami franczyzowymi lub partnerskimi. Rozbudowane systemy pozwalają m.in. na:

  • usprawnienie komunikacji,
  • prowadzenie wideokonferencji,
  • raportowanie i analizowanie wyników konkretnych placówek,
  • wydajniejsze zarządzanie najemcami.

Dowiedz się, jak usprawnić zarządzanie firmą w oparciu o intranet lub ekstranet.

Więcej na ten temat

Dowiedz się, jak usprawnić zarządzanie firmą w oparciu o intranet lub ekstranet.