Oprogramowanie typu Human Resource Management System, organizujące sprawy pracownicze i wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Pozwala prowadzić proces oceny pracowników, opisywać stanowiska pracy, procedury oraz
odpowiedzialności pracowników i działów. Pozwala planować szkolenia, urlopy i rozliczać delegacje.
Pozwala na szybki wgląd przez przeglądarkę internetową lub tablet. Porządkuje i przyspiesza
dostęp do informacji.

Przeznaczony głównie dla nowoczesnych menedżerów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządów firm oraz samych pracowników.

Główne obszary systemu HRM

Zarządzanie czasem pracy, ewidencja urlopów, nieobecności i planowanie zastępstw.

Pozwala na planowanie czasu pracy, urlopów, zastępstw i odnotowywanie nieobecności planowanych i chorobowych.

Obsługa obowiązków, odpowiedzialności i procedur.

Pozwala na zbudowanie struktury firmy, siatki niezbędnych kompetencji i przypisanych do niej osób oraz firmowych procedur. Pozwala określić, spisać i przypisać do osób konkretne odpowiedzialności i obowiązki (KPI).

Prowadzenie oceny pracowników

Pozwala prowadzić stałe monitorowanie jakości pracy pracowników. Udostępnia gotowe szablony oceny lub pozwala tworzyć własne. Przypomina o terminach ocen oraz pozwala odwoływać się do nich w
dowolnym momencie. System pozwala też na analizę jakościową i ilościową poszczególnych jednostek firmy.

Rozliczanie delegacji i zaliczek

Pozwala na proste zlecenia, akceptowanie i rozliczanie wydatków ponoszonych przez pracowników podlegających refundacji i rozliczaniu.

Badanie opinii i satysfakcji

Pozwala budować anonimowe lub imienne skrzynki pomysłów, ankiety i agregować dane, na podstawie których łatwiej wyciągać wnioski i podejmować decyzje.

Planowanie szkoleń

Pozwala na określanie planu rozwoju pracownika lub grup pracowników, śledzenie postępów szkoleń i wymaganych zaliczeń.

Korzyści z wdrażania systemu HRM

 • sprawne organizowanie zarządzania kadrami i gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • organizacja i automatyzacja pracy osób zarządzających firmą i personelem pracowniczym
 • organizacja i automatyzacja pracy pracowników wszędzie tam, gdzie dozwolona jest ich samodzielna obsługa
 • dostępna dla wszystkich informacja o strukturze firmy i zakresach obowiązków pracowników, co
  zwiększa efektywność przepływu informacji i wiedzy
 • jasne przypisywanie obowiązków do osób, co pozwala uniknąć niedomówień i błędów w
  rozumieniu „kto i za co?”
 • łatwy dostęp do bazy procedur firmowych, możliwość wyszukiwania tych, które dotyczą
  konkretnego stanowiska, działu lub personalnie danej osoby.
 • organizacja procesów związanych z systemem okresowej oceny pracowników „kto i na ile” (sprawne okresowe ocenianie pracowników pozwoli szybko zweryfikować słabe punkty i wąskie gardła
  w firmie)
 • zwiększenie efektywności rozwoju pracowniczego, poprzez zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej pracowników i planowanie szkoleń
 • zarządzanie formalną stroną danego stanowiska, pozwala łatwo stwierdzić trafność doboru
  pracownika w procesie rekrutacji oraz zweryfikować kompetencje osób już zatrudnionych.
  • skuteczne zarządzanie czasem pracy i efektywne wykorzystanie pracy personelu (obsługa i
  współdzielenie kalendarzy, planowanie urlopów i zastępstw, ewidencja niedyspozycji)

Korzyści dla pracowników

 • szybki dostęp do profili pracowników (samoobsługa pracownika i centralne administrowanie)
 • jasny i klarowny opis zakresu obowiązków i odpowiedzialności
 • dostęp do informacji kto i za co jest odpowiedzialny w firmie, do kogo się zwrócić z danym zagadnieniem
 • dostęp do własnej oceny, celów i planów szkoleniowych

Korzyści dla kierowników

 • stała możliwość wglądu w kompetencje i okresowe wyniki pracowników (pomocne np. przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia)
 • łatwe odnajdywanie i ciągła możliwość wglądu w KPI pracowników, uściślanie wskaźników badania efektywności, pracownicy znają stawiane im wymagania
 • ułatwienie przeprowadzania procesu oceny pracowniczej

Dowiedz się, jak system HRM może usprawnić Twój biznes.

Więcej na ten temat

Dowiedz się, jak system HRM może usprawnić Twój biznes.