Elektroniczny obieg dokumentów - procesy biznesowe, workflow... pozwalają automatyzować przepływ informacji, dokumentów, i zadań, według zdefiniowanego wcześniej schematu odpowiadającemu procedurom zarządczym firmy. Automatyzacja może obejmować cały proces lub jego część.

Korzyści płynące z wykorzystania procesów biznesowych

  • Śledzenie aktualnego statusu procesu, powiadamianie uczestników o jego zmianie, czytelne dla wszystkich stany pośrednie dokumentów/obiektów.
  • Przekazywanie informacji od jednego uczestnika procesu do następnego w czasie rzeczywistym
  • Rejestrowanie historii procesu: daty i godziny zdarzeń, akcje wykonywane przez poszczególnych uczestników
  • Jedno miejsce zarządzania i prowadzenia komunikacji dotyczącej procesu
  • Wspomaganie pracy grupowej
  • Standaryzacja procesów firmowych
  • Ochrona przed nadużyciami pracowniczymi
  • Eliminacja papierowej wersji procedur i dokumentów
  • Możliwa elastyczna akceptacja procesów dzięki wymienności osób akceptujących
  • Przyśpieszenie procesów decyzyjnych

Dowiedz się, jak elektroniczny obieg dokumentów może usprawnić Twoją firmę.

Więcej na ten temat

Dowiedz się, jak elektroniczny obieg dokumentów może usprawnić Twoją firmę.