Proponujemy rozwiązania, które ułatwiają kierowanie i zarządzanie plikami firmowymi. Dzięki nowoczesnym systemom, możliwe jest usprawnienie przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie, co pozwala poprawić wydajność, podnieść poziom bezpieczeństwa danych oraz wyeliminować zbędne prace administracyjne.

Zaawansowane systemy DMS (Document Management System) umożliwiają przetwarzanie dokumentów wewnętrznych oraz dokumentów zewnętrznych. Pozwalają na zarządzanie dokumentami w formie skanów oraz w formie elektronicznej. Wykorzystywane są przede wszystkim do usprawnienia obiegu dokumentów firmowych oraz uporządkowania spraw w sekretariacie / biurze.

W zakresie workflow, systemy DMS mogą usprawnić m.in.:

   • obieg delegacji,
   • akceptację wniosków urlopowych,
   • tworzenie i przekazywanie raportów z pracy.

W zakresie podnoszenia wydajności pracy biura / sekretariatu, systemy DMS mogą ułatwić m.in.:

   • prowadzenie elektronicznej rejestracji pism wychodzących i przychodzących (np. dziennik pism, teczka do podpisu),
   • wyszukiwanie pism i spraw – dzięki odpowiedniemu katalogowaniu i przechowywaniu plików,
   • rejestrowanie rozmów telefonicznych,
   • zarządzanie salami, samochodami, zasobami.

Wdrożenie systemów DMS pozwala osiągnąć wiele wymiernych korzyści, w tym:

   • zredukować koszty oraz poprawić wydajność procesów biznesowych,
   • zapewnić lepszą komunikację wewnątrz firmy,
   • ułatwić i usprawnić nadzór nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie,
   • poprawić jakość obsługi klienta.

Dowiedz się, jak systemy DMS mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania Twojej firmy.

Więcej na ten temat

Dowiedz się, jak systemy DMS mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania Twojej firmy.