Microsoft Fabric

Microsoft Fabric to platforma analityczno-danych zaprojektowana dla przedsiębiorstw, które potrzebują zintegrowanego i wszechstronnego rozwiązania. Oferując bogaty zestaw narzędzi i usług, Fabric umożliwia łatwe przenoszenie, przetwarzanie, pozyskiwanie, przekształcanie danych oraz routing zdarzeń w czasie rzeczywistym.
Dzięki tej platformie możesz również tworzyć zaawansowane raporty, co pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie danymi w firmie.

W czym pomoże Ci Micorosft Fabric?

Atteli Case Study

Funkcje Microsoft Fabric

Microsoft Fabric oferuje kompleksowy pakiet usług, które wspierają różnorodne potrzeby związane z danymi i analizą:

Zaawansowana inżynieria danych: Narzędzia do projektowania, testowania i wdrażania procesów przetwarzania danych.

Wydajne bazy danych: Skalowalne rozwiązania bazodanowe wspierające różnorodne aplikacje biznesowe.

Centralne repozytorium danych: Magazyn danych zapewniający łatwe zarządzanie i udostępnianie informacji.

Kompleksowe zarządzanie danymi: Zintegrowane środowisko do zarządzania danymi od ich pozyskiwania po przekształcanie i przechowywanie.

One Lake

OneLake to podstawowa usługa Data Lake, na której opierają się wszystkie obciążenia sieci szkieletowej Microsoft Fabric. Znana również jako Microsoft Fabric Lake, OneLake jest integralną częścią platformy Fabric, oferującą centralne miejsce do przechowywania wszystkich danych organizacji niezbędnych do zarządzania obciążeniami.
OneLake opiera się na technologii Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2, zapewniając pojedyncze środowisko SaaS oraz magazyn danych dla całej dzierżawy. Obsługuje zarówno profesjonalnych użytkowników, jak i deweloperów obywatelskich, upraszczając infrastrukturę sieci szkieletowej. Dzięki OneLake nie trzeba zrozumieć skomplikowanych pojęć infrastruktury, takich jak grupy zasobów czy kontrola dostępu

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz lub zadzwoń i opowiedz nam o swoich potrzebach. Przedstawimy Ci możliwości rozwiązań Microsoft, potencjalne koszty i plan działań.
Contact us