Mango Metrics to system (aplikacja na tablety oraz panel zarządzania) pozwalająca na gromadzenie i raportowanie danych dotyczących satysfakcji klienta oraz monitorowania opinii lub innych danych związanych z informacją zwrotną.

System Mango Metrics pozwala na zdalne zbieranie odpowiedzi na pytania, gromadzenie ich, zestawianie i analizowanie. Założeniem systemu jest możliwość obsługi wielu urządzeń typu tablet i pytań serwowanych na tych tabletach w sposób zdalny i zdywersyfikowany. Może zatem współpracować z jednym tabletem zbierającym ankiety lub z wieloma z np.: uwzględnieniem struktury organizacyjnej lub terytorialnej firmy.

System umożliwia zbudowanie struktury organizacyjnej urządzeń i osób które odpowiadają np. odpowiedzialności terytorialnej poszczególnych użytkowników. Pozwala to na jednoczesne prowadzenie np. kilku ankiet w różnych jednostkach. Użycie tych samych pytań z kafeterii pytań pozwoli na agregowanie danych z odpowiedzi globalnie przy jednoczesnym uwzględnieniu pytań lokalnych, regionalnych.

mango200px

Główny odbiorca produktu

 • Firmy bezpośrednio obsługujące klientów takie jak sklepy, punktu usługowe, przychodnie
 • Firmy badawcze wspierające firmy w ustalaniu i optymalizacji jakości obsługi klient

Funkcje

 • Zarządzanie pytaniami bezpośrednio z centralnej aplikacji administracyjnej
 • Możliwość zadawania różnych pytań na różnych tabletach
 • Gromadzenie danych
 • Filtrowanie danych (czas, miejsce, typy odpowiedzi)
 • Grupowanie danych (czas, miejsce, typy odpowiedzi)
 • Status urządzenia (online, stan baterii, stan zasięgu sieci)

Korzyści

 • Gromadzenie i raportowanie danych dot. satysfakcji klienta, danych dot. działań marketingowych (np. źródła pozyskania wiedzy na temat produktu/wydarzenia, preferencji klientów), ocen pracowników punktu sprzedaży itp.
 • Możliwość monitorowania wyników badań w czasie rzeczywistym, na bieżąco, bez konieczności oczekiwania na ich wprowadzenie do systemu / raportu
 • Dostęp do wyników online
 • Atrakcyjny graficznie i przejrzysty sposób prezentacji danych, możliwość eksportu danych
 • Możliwość samodzielnego budowania ankiety i jej aktualizowania w ramach potrzeb (szybkość reakcji)
 • Panel ankiety graficznie skonfigurowany według identyfikacji wizualnej klienta
 • Intuicyjny system, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie badań bez asysty ankietera