Licencjonowanie Power Apps w ramach Power Platform

Anna Gajdowicz Anna Gajdowicz 7 lutego, 2024

Microsoft Power Platform: Wprowadzenie do Platformy low-code/no-code

Microsoft Power Platform to kompleksowa platforma typu „low-code, no-code”, która umożliwia organizacjom szybkie dostosowanie się do zmian biznesowych, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz wykorzystanie potencjału danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Dzięki braku koniczności kodowania i łatwej integracji z istniejącymi systemami, a także wykorzystaniu najnowszych technologii opartych o sztuczną inteligencję, Power Platform zdobywa coraz większą popularność wśród firm na całym świecie.

Power Platform składa się z kilku kluczowych komponentów, które rewolucjonizują sposób tworzenia i zarządzania aplikacjami biznesowymi. Warto przyjrzeć się bliżej jednemu z nich – Power Apps – oraz optymalnemu modelowi licencjonowania dostępnemu dla różnych potrzeb biznesowych. Zanim jednak przejdziemy do omówienia Power Apps, warto wyjaśnić, co dokładnie zawiera Power Platform.

Główne komponenty Microsoft Power Platform

 • Power Apps: Narzędzie do tworzenia aplikacji biznesowych o niskim kodzie, które mogą być dostosowywane do unikalnych potrzeb organizacji. Pozwala na szybkie tworzenie interfejsów użytkownika oraz integrację z różnymi źródłami danych i wpsarcie dla procesów biznesowych.
 • Power Automate: Platforma do automatyzacji procesów biznesowych poprzez tworzenie przepływów pracy (workflow). Umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań i integrację różnych aplikacji i usług.
 • Microsoft Copilot Studio (dawniej Power Virtual Agent): System pozwalający na tworzenie inteligentnych botów i chatbotów, które mogą obsługiwać klientów oraz automatyzować komunikację w różnych kanałach. Narzędzie -– pilot, pomaga nawigować użytkowników w każdym działaniu dzięki automatycznemu przekształcaniu szkiców, obrazów i dokumentów.
 • Power Pages: Narzędzie do budowania portali dla klientów bez konieczności pisania kodu, umożliwiające szybkie tworzenie i publikowanie stron internetowych, ekstranetów.
 • Power BI: Zaawansowana platforma do analizy danych i wizualizacji, umożliwiająca generowanie interaktywnych raportów oraz monitorowanie kluczowych wskaźników biznesowych.

A także

 • Microsoft Dataverse: Rozwiązanie w chmurze do przechowywania danych, które może być używane przez wszystkie aplikacje Power Platform, zapewniając spójne i zintegrowane źródło danych.
 • AI Builder: Funkcja pomagająca ulepszyć wydajność biznesową poprzez automatyzację procesów i przewidywanie wyników dzięki użyciu sztucznej inteligencji w połączeniu z Power Apps, Power Automate lub Dynamics 365. Obsługuje różnorodne scenariusze, jak np. prognozy czy czytnik wizytówek. Niektóre w/w komponenty zawierają już kredyty (pojemność) AI Builder.

Opcje licencjonowania Power Apps

Power Apps jest aplikacyjną platformą low code/no code, umożliwiającą tworzenie, modernizowanie i wdrażanie różnorodnych aplikacji dla zespołów, działów lub całych organizacji. Może być używana do dostosowywania istniejących aplikacji Dynamics 365 oraz aplikacji Microsoft365, co czyni ją niezastąpionym narzędziem w procesie cyfrowej transformacji biznesowej.

Istnieją trzy główne opcje licencjonowania Power Apps

 1. Power Apps Premium:
  Idealne dla firm, które potrzebują nieograniczonej liczby aplikacji dla swoich użytkowników. W ramach jednej licencji, pracownicy mają dostęp do wszystkich funkcji i możliwości Power Apps, bez względu na liczbę aplikacji, które muszą uruchomić.
 2. Power Apps per app (1 app or website):
  Ta opcja pozwala indywidualnym użytkownikom na korzystanie z jednej niestandardowej aplikacji lub jednej witryny internetowej Power Pages. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują dostępu tylko do określonej liczby aplikacji w ramach swojej roli.
  Jeden użytkownik może być objęty wieloma licencjami „na aplikację”, co umożliwia korzystanie z różnych rozwiązań dostosowanych do różnych scenariuszy biznesowych.
 3. Power Apps per app pay-as-you-go:
  Dla firm, które chcą płacić tylko za rzeczywiste użycie aplikacji. Ta opcja pozwala użytkownikom uruchamiać jedną niestandardową aplikację, płacąc za użytkowników korzystających z aplikacji w danym miesiącu.
  Aby skonfigurować rozliczanie zgodnie z rzeczywistym użyciem za środowisko, musisz najpierw mieć aktywną subskrypcję platformy Azure, którą można połączyć z tym środowiskiem. Można to zrobić w centrum administracyjnym Power Platform lub w obszarze Power Apps. Szczegóły: Konfigurowanie planu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem – Power Platform | Microsoft Learn

Rekomendowanym wariantem, który poleca także producent, jest Power Apps Premium. Ten plan oferuje najwięcej możliwości i elastyczności, umożliwiając tworzenie wielu osobnych aplikacji lub łączenie ich w kompleksowe rozwiązania, co sprawia, że jest to najlepsza opcja dla większości firm. Power Apps Premium można już nabyć za mniej niż 20 euro miesięcznie.