Written by Atteli

Kradzież danych a CRM

Czyli jak dobrze skonfigurowany CRM pomaga w chronieniu danych firmy a być może i w batalii prawnej z nieuczciwym pracownikiem.

Wdrażając system CRM, często klienci mówią to nam: „chcę taki system, żeby nie było można ściągać danych. Żeby był zabezpieczony.” To zrozumiała obawa. Utrata danych, nawet teleadresowych może stanowić problem, może na przykład pomóc komuś otworzyć konkurencyjną dla nas firmę. Strata może być wymierna dla każdej firmy i bardzo problematyczna.

W takich przypadkach to co możemy zapewniać klientowi, to na pewno właściwą konfigurację uprawnień, która uniemożliwi lub utrudnia działania niepożądane takie jak np.: zaglądanie w dane, do których dana osoba nie powinna mieć dostępu.

Nasi specjaliści do spraw wdrożeń, skonfigurują dostępy do danych, według siatki odpowiadającej potrzebom firmy, zbudują odpowiednią strukturę odpowiedzialności i ustawią też dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne danej osobie lub gdy wymagane są w konkretnym etapie procesu sprzedażowego.

A co w przypadku, kiedy dane już zostały skradzione? Czy pozostawimy klienta bez niczego?

NIE! Konfigurujemy system tak, aby można było prześledzić każdą akcję użytkownika na danych, łącznie z jego wejściem do systemu i odczytaniem konkretnego rekordu z danymi lub zapisem zdarzenia o zmianie, ściągnięciu i temu podobnych. Takie dane mogą już stanowić dowód w ewentualnej batalii prawnej przeciwko nieuczciwemu pracownikowi lub współpracownikowi. Jeśli informację o takich możliwościach systemowych zawrzemy w instrukcji operacyjnej i będziemy o tym opowiadać pracownikom podczas procesu onboardingu, to być może taki osobnik zastanowi się dwa razy, zanim dokona kradzieży?

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o uprawnieniach i możliwościach modelowania bezpiecznego systemu?

Jeśli tak, sprawdź link niżej i poproś o konkretną ofertę!

Dowiedz się więcej

Przykłady rozwiązań, możliwości, narzędzia stosowane w transformacji cyfrowej