Atteli na konferencji Elektroniczny Obieg Dokumentów o wpływie AI na codzienną pracę z dokumentami, procesem i informacją

Editor Editor 25 czerwca, 2024
Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2024 w Warszawie.
Podczas konferencji Jacek Szafader, przedstawi nowatorskie zastosowanie narzędzi AI i Microsoft Copilot w zarządzaniu dokumentami i informacjami. Atteli specjalizuje się w integracji systemów Dynamics 365 i Power Platform, oferując kompleksowe usługi w ramach ekosystemu Microsoft. Na konferencji omówimy, jak firma może wykorzystać te technologie do usprawnienia procesów biznesowych, tworząc aplikacje low-code na Microsoft Power Platform oraz wdrażając systemy CRM z Microsoft Dynamics 365 i sprzęgając je z rozwiązaniami Azure AI.

Prezentacja skupiała się na ewolucji elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) i wpływie generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wyjaśnia różnice między tradycyjną sztuczną inteligencją (AI) a GenAI, podkreślając, że ta ostatnia generuje nowe treści, takie jak teksty, obrazy czy muzykę, co rewolucjonizuje sposób pracy z dokumentami. Generatywne modele językowe, takie jak Microsoft Copilot, pomagają użytkownikom w złożonych zadaniach poznawczych, oferując spersonalizowane i kontekstowe wsparcie.


Badania pokazują, że do 2025 roku 80% programów komputerowych w firmach będzie korzystać z wirtualnych asystentów konwersacyjnych, realizujących zadania związane z przetwarzaniem i generowaniem treści. Takie narzędzia przyczynią się do zmniejszenia kosztów i ryzyka związanego z rozwojem oprogramowania, optymalizacji procesów biznesowych oraz poprawy wydajności i doświadczeń klientów i pracowników. Do 2026 roku konwersacyjna sztuczna inteligencja może przynieść oszczędności rzędu 80 miliardów USD w centrach kontaktowych z klientami.


Prezentacja podkreślała także znaczenie integracji AI z platformami low-code/no-code, co pozwala na maksymalne wykorzystanie technologii. Dzięki temu organizacje mogą zyskać przewagę konkurencyjną, tworząc niestandardowe aplikacje dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych.


Ekosystem Microsoft, obejmujący Power Platform oraz Copilot, zapewnia szybkie tworzenie procesów, automatyzację zadań analitycznych i integrację z Office, co ułatwia dostosowywanie i tworzenie nowych rozwiązań. Przedstawimy również zasady odpowiedzialnej AI według Microsoft, które obejmują prywatność, bezpieczeństwo, inkluzywność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, niezawodność i transparentność.


W prezentacji nie zabraknie konkretnych scenariuszy zastosowania Copilota w różnych branżach, takich jak obsługa klienta, HR, IT, finanse, sprzedaż i marketing, podkreślając korzyści z automatyzacji procesów, poprawy wydajności i skrócenia czasu realizacji zadań. Prezentacja ukazuje nie przyszłość, ale teraźniejszość zarządzania dokumentami i informacjami, w której GenAI odgrywa kluczową rolę, przynosząc wymierne korzyści dla przedsiębiorstw.