Written by Atteli

Integracja Bitrix24 i Sales Manago automotion system

W celu wsparcia sprzedaży PNO Consultant zdecydowało się na wdrożenie systemu Sales Manago automotion. Zadaniem Atteli jest integracja Sales Manago automotion z systemem Bitrix24, którego wdrożenie w PNO Consultant jest w fazie końcowej.