Written by Atteli

Fitness First pozytywnie ocenia Bitrix i kupuje licencje

Po wielomiesięcznych testach platformy komunikacji wewnętrznej Bitrix24, Fitness First Germany GmbH podjęło decyzję o zakupie licencji systemu Bitrix. Licencja obejmować będzie dostęp do sytemu dla ponad 4000 pracowników firmy.
After many tests of the internal communication platform Bitrix24, Fitness First Germany GmbH has decided to purchase the system. Their license will include access to the system for more than 4,000 employees.