Written by Atteli

Fitness First kończy testy platformy intranetowej opartej o Bitrix

Fitness First Germany GmbH zaangażowało Atteli do przeprowadzenia testów platformy intranetowej, z której docelowo korzystać będzie ponad 4 000 pracowników First Fitness na terenie całych Niemiec.
Testy rozpoczęły się w lecie 2013 roku i obejmowały m.in. możliwości dostosowania i ogólne dopasowanie platformy do potrzeb komunikacyjnych, zagadnienia techniczne takie jak możliwość współpracy platformy Bitrix z rozwiązaniami korporacyjnymi, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością.

Obecnie testy są w fazie końcowej a ich rezultaty wyraźnie wskazują, ze system Bitrix24 jest najlepszym rozwiązaniem dla tak dużej firmy, której pracownicy – mimo dużego oddalenia geograficznego – ściśle ze sobą współpracują każdego dnia.
Fitness First Germany GmbH involved Atteli for testing the Intranet platform, which ultimately will benefit more than 4 000 employees of First Fitness throughout Germany.

Testing began in the summer of 2013 and included, among others, customization and general adjusting the platform to communication needs, technical issues, such as the possibility of cooperation with the Bitrix platform for corporate solutions, issues of security and performance.

Currently, tests are in the final stage and the results clearly indicate that Bitrix24 is the best solution for such a large company whose employees – despite the geographical remoteness – work closely together every day.