Proponujemy rozwiązania, które ułatwiają kierowanie i zarządzanie plikami firmowymi. Dzięki nowoczesnym systemom, możliwe jest usprawnienie przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie, co pozwala poprawić wydajność, podnieść poziom bezpieczeństwa danych oraz wyeliminować zbędne prace administracyjne.

Zaawansowane systemy DMS (Document Management System) umożliwiają przetwarzanie dokumentów wewnętrznych oraz dokumentów zewnętrznych. Pozwalają na zarządzanie dokumentami w formie skanów oraz w formie elektronicznej. Wykorzystywane są przede wszystkim do usprawnienia obiegu dokumentów firmowych oraz uporządkowania spraw w sekretariacie / biurze.

W zakresie workflow, systemy DMS mogą usprawnić m.in.:

   • obieg delegacji,
   • akceptację wniosków urlopowych,
   • tworzenie i przekazywanie raportów z pracy.

W zakresie podnoszenia wydajności pracy biura / sekretariatu, systemy DMS mogą ułatwić m.in.:

   • prowadzenie elektronicznej rejestracji pism wychodzących i przychodzących (np. dziennik pism, teczka do podpisu),
   • wyszukiwanie pism i spraw – dzięki odpowiedniemu katalogowaniu i przechowywaniu plików,
   • rejestrowanie rozmów telefonicznych,
   • zarządzanie salami, samochodami, zasobami.

Wdrożenie systemów DMS pozwala osiągnąć wiele wymiernych korzyści, w tym:

   • zredukować koszty oraz poprawić wydajność procesów biznesowych,
   • zapewnić lepszą komunikację wewnątrz firmy,
   • ułatwić i usprawnić nadzór nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie,
   • poprawić jakość obsługi klienta.

Dowiedz się, jak systemy DMS mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania Twojej firmy.