Cynamon – zarządzanie sprawami pracowniczymi i komunikacja wewnętrzna

Usprawniaj zarządzanie sprawami pracowniczymi i komunikacją wewnętrzną firmy. Przyspieszaj procesy a uwolniony czas pracowników skonwertuj na dodatkowe zyski.

Cynamon to oprogramowanie usprawniające organizację spraw pracowniczych i wspierające komunikację wewnętrzną oraz zarządzanie zasobami nieosobowymi. Oprogramowanie wykorzystywane w codziennej pracy firmy. Posiada funkcje i moduły komunikacyjne dla pracowników oraz funkcje usprawniające zarządzanie personelem i zasobami firmowymi. Cynamon optymalizuje pojedyncze zadania jak i całe procesy. Usprawnia komunikację oraz obniża koszty dzięki przyspieszaniu obiegu informacji udostępnionej upoważnionym osobom.

ass_CYNAMON

Funkcje

 • Pozwala prowadzić procesy rekrutacyjne, zarządzać opisami stanowisk pracy i zakresem obowiązków.
 • Pozwala opracowywać, gromadzić, przeszukiwać i łatwo komunikować do pracowników firmowe procedury.
 • Przyspiesza zapoznawanie się ze sposobami postępowania w firmie i procedurami.
 • Pozwala na zarządzanie rekrutacją, gromadzeniem i analizowaniem zgłoszeń kandydatów.
 • Pozwala budować zakresy odpowiedzialności i przyporządkowywać je do działów lub osób.
 • Od strony pracownika pozwala na sprawne pozyskiwanie informacji kto i za co jest odpowiedzialny.
 • Pozwala prowadzić proces oceny pracowników, opisywać stanowiska pracy, procedury oraz odpowiedzialności pracowników i działów.
 • Pozwala planować szkolenia, urlopy i rozliczać delegacje.
 • Porządkuje i przyspiesza dostęp do informacji.

Korzyści

 • Przyspiesza i ułatwia komunikację wewnątrz firmy.
 • Umożliwia samoobsługę i odciąża innych pracowników.
 • Wspomaga budowanie kultury organizacyjnej i dobrego przepływu informacji.
 • Umożliwia przydzielanie grupom pracowników dostępu do wybranych informacji.
 • Ułatwia dostęp do informacji oraz skraca czas ich poszukiwania, eliminuje chaos organizacyjny.
 • Agreguje w jednym miejscu najważniejsze informacje, dokumenty i ich wzory, rozporządzenia i postanowienia.
 • Optymalizuje codzienne czynności (rezerwacja zasobów, informacja o obecności pracownika).

Atteli_Spice_Shop

Cynamon jest elementem zestawu aplikacji aplikacji biznesowych wspierających działanie firmy Atteli Spice Shop. Może być wdrażany oddzielnie lub z innymi modułami. Istnieje możliwość zmian dedykowanych konkretnym potrzebom klientów

ZOBACZ TEŻ INNE MODUŁY ATTELI SPICE SHOP