Atteli dla Futuria Consulting

1 cze 2014
Atteli nawiązało współpracę z firmą Futuria Consulting która obejmuje wdrożenie elektronicznej platformy do współpracy firmy i jej przyszłych partnerów biznesowych.

W ramach współpracy Atteli zbudowało elektroniczną platformę, którą Futuria Consulting będzie wykorzystywać do współpracy z obecnymi i przyszłymi partnerami. Oprogramowanie zawiera takie elementy jak elektroniczna wymiana danych, elektroniczne przetwarzanie danych w formule Software-as-a-Service, obsługa kadr i płac, proces obiegu dokumentów, proces raportowanie do GUS.

Atteli wdraża CRM i zarządzanie projektami dla Vertes

15 maj 2014
Firma Vertes Group Sp. z o.o. (marketing interaktywny) zakończyła wdrażanie modułu CRM i modułu zarządzania projektami platformy Bitrix24. System ma ułatwić i uporządkować pracę agencji oraz przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy pracowników. Atteli przeprowadziło analizę stosowanych w firmie procesów, skonfigurowało system ściśle pod potrzeby klienta oraz prowadziło działania szkoleniowe autorską metodą "engagement learning".

Europharma zatrudnia Atteli

25 kw. 2014
Europharma wybrała Atteli do opracowania analizy wykonalności narzędzi wewnętrznej komunikacji projektowej, której zadaniem ma być usprawnienie pracy działów produkcji, sprzedaży i logistyki.

Atteli dla Bleurank – wiodącej agencji SEM w Polsce

28 lut 2014
Atteli będzie doradzać w procesie wdrażania systemu CRM i systemu zarządzania projektami na potrzeby firmy Bluerank. Współpraca rozpocznie się od pełnej analizy potrzeb, w której określony zostanie zakres wymagań dla systemu zarówno w aspektach operacyjnych jak i analitycznych. Celem projektu będzie usprawnienie pracy firmy Bluerank oraz ułatwienie zarządzania projektami, wiedzą i dokumentami.

Integracja Bitrix24 i Sales Manago automotion system

18 lut 2014
W celu wsparcia sprzedaży PNO Consultant zdecydowało się na wdrożenie systemu Sales Manago automotion. Zadaniem Atteli jest integracja Sales Manago automotion z systemem Bitrix24, którego wdrożenie w PNO Consultant jest w fazie końcowej.

Atteli z certyfikatem Bitrix Gold Partner

15 lut 2014
W lutym 2014, niespełna rok od nawiązania współpracy z Bitrix Inc., Atteli uzyskało status Gold Partner.

Status Gold Partner oznacza uznanie najwyższych kompetencji, co w przypadku Atteli jest owocem silnego zaangażowania nie tylko w pozyskiwanie nowych klientów i wdrażanie systemu Bitrix24, ale również w rozwój samego systemu, nad czym z dużym zaangażowaniem każdego dnia pracują specjaliści Atteli. Wynikiem tego jest również planowana polska wersja językowa systemu, która ma być dostępna już 2014 roku.

Fitness First pozytywnie ocenia Bitrix i kupuje licencje

10 lut 2014
Po wielomiesięcznych testach platformy komunikacji wewnętrznej Bitrix24, Fitness First Germany GmbH podjęło decyzję o zakupie licencji systemu Bitrix. Licencja obejmować będzie dostęp do sytemu dla ponad 4000 pracowników firmy.
After many tests of the internal communication platform Bitrix24, Fitness First Germany GmbH has decided to purchase the system. Their license will include access to the system for more than 4,000 employees.

Fitness First kończy testy platformy intranetowej opartej o Bitrix

20 sty 2014
Fitness First Germany GmbH zaangażowało Atteli do przeprowadzenia testów platformy intranetowej, z której docelowo korzystać będzie ponad 4 000 pracowników First Fitness na terenie całych Niemiec.
Testy rozpoczęły się w lecie 2013 roku i obejmowały m.in. możliwości dostosowania i ogólne dopasowanie platformy do potrzeb komunikacyjnych, zagadnienia techniczne takie jak możliwość współpracy platformy Bitrix z rozwiązaniami korporacyjnymi, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością.

Obecnie testy są w fazie końcowej a ich rezultaty wyraźnie wskazują, ze system Bitrix24 jest najlepszym rozwiązaniem dla tak dużej firmy, której pracownicy - mimo dużego oddalenia geograficznego - ściśle ze sobą współpracują każdego dnia.
Fitness First Germany GmbH involved Atteli for testing the Intranet platform, which ultimately will benefit more than 4 000 employees of First Fitness throughout Germany.

Testing began in the summer of 2013 and included, among others, customization and general adjusting the platform to communication needs, technical issues, such as the possibility of cooperation with the Bitrix platform for corporate solutions, issues of security and performance.

Currently, tests are in the final stage and the results clearly indicate that Bitrix24 is the best solution for such a large company whose employees - despite the geographical remoteness - work closely together every day.

Atteli z prelekcją na konferencji Multitrain „Wsparcie sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem systemów CRM”

10 sty 2014
Multitrain – organizator konferencji biznesowych, zaprasza na konferencję pod tytułem Wsparcie sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem systemów CRM, która odbędzie się 22 marca. Atteli wystąpi na konferencji w roli eksperta,  z prelekcją wyjaśniającą różnice między współczesnymi rozwiązaniami "CRM pod klucz i na własnym serwerze czy w chmurze?".

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji w wydarzeniu.