Laris Hotels Group – Automatyzacja Centralnego Raportowania w Celu Poprawy Analizy Danych

Case Study

Klient: Laris Hotels Group

Laris Hotels Group to sieć hoteli (aparthoteli) w Krakowie. Firma od 2005 roku zarządza obiektami o standardzie od dwu- do czterogwiazdkowego, oferując pełną sprzedaż i obsługę operacyjną. Zatrudniając ponad 250 osób, Laris Hotels Group stał się znaczącym graczem na rynku hotelarskim.
Dynamics 365

Cel wdrożenia

Laris Hotels Group postawiło przed Atteli zadanie usprawnienie procesu zbierania danych i raportowania w celu poprawy efektywności operacyjnej oraz dostarczenia lepszych informacji o wynikach działania hoteli. Wprowadzenie zmian miało na celu:

Wykorzystane technologie

Laris Hotels Group i Atteli skorzystali z pakietu Power Platform od firmy Microsoft w celu osiągnięcia wyznaczonych celów:

Automatyzacja Procesów Bezobsługowych
Flow
Power BI
Power Platform

Wdrożenie i Wyniki

Wdrożenie automatyzacji centralnego raportowania przyniosło znaczące korzyści dla Laris Hotels Group:
Oszczędność Czasu i Wysiłku
Uproszczona Analiza Danych
Eliminacja Błędów Ludzkich
Dostępność Raportowania
Automatyczna Dystrybucja Danych

Podsumowanie

Dzięki wykorzystaniu platformy Power Platform i technologii automatyzacji Laris Hotels Group z powodzeniem zoptymalizowało proces raportowania danych. Centralny system raportowania umożliwił uzyskanie precyzyjnych, aktualnych i łatwych do analizy informacji. Poprawa w podejmowaniu decyzji opartych na danych pozwoliła firmie zwiększyć ogólną wydajność operacyjną i dostarczyć lepsze wrażenia swoim gościom.