Fitness First

Case Study

Wdrożenie platformy usprawniającej komunikację i procesy w firmie rozproszonej

Klient: Fitness First Germany GmbH

Fitness First Germany GmbH to wiodąca sieć klubów fitness, zdrowia i siłowni. Firma oferuje usługi na najwyższym poziomie dla osób pragnących dbać o swoją kondycję i zdrowie.

Działa globalnie, obsługując klientów z całego świata.

Dynamics 365

Cel wdrożenia

Komunikacja: procesy wymiany informacji były rozproszone i niejednolite. Komunikacja pomiędzy oddziałami oraz między pracownikami była trudna, co wpływało na wydajność i efektywność pracy.

Spójność zadań i procesów: ze względu na różne oddziały i zespoły, zadania i procesy często były realizowane w izolacji, bez struktury i nadzoru. Nie było łatwego sposobu na identyfikację odpowiedzialnych za procesy.

Wymiana informacji: wymiana informacji i dokumentów między oddziałami i zespołami była uciążliwa, co prowadziło do opóźnień i braku spójności w przepływie pracy.

Funkcjonalności i użyte technologie

Ocena efektów i realizacji projektu

Wdrożenie platformy do zarządzania komunikacją i procesami przyniosło firmie realne korzyści, usprawniając jej działanie i przyczyniając się do lepszej organizacji pracy. Dzięki spójnej komunikacji, jednolitym zadaniom i efektywnej wymianie informacji, firma może skoncentrować się na osiąganiu lepszych wyników i zwiększeniu efektywności operacyjnej.

Usprawniona komunikacja
Spójność w zadaniach i procesach
Ułatwiona wymiana informacji

Atteli zawsze służyło nam istotnymi wskazówkami i pomagało w kwestiach technicznych i merytorycznych.
Atteli bardzo dobrze wkomponowało się w międzynarodowe środowisko, udowadniając, że granice państw nie stanowią przeszkody w współpracy. Dzięki profesjonalnemu podejściu i traktowaniu Fitness First, zbudowaliśmy pozytywne relacje z Atteli – Fitness First Germany GmbH