Altaterra Kft

Case Study

Klient: Altaterra Kft

Altaterra jest częścią Grupy VELUX, poza tym działa jako autonomiczna jednostka. Posiada ponad 35 marek prywatnych i dostarcza okna dachowe w 29 krajach.
Dynamics 365

Cel wdrożenia

Głównym zadaniem było zbudowanie narzędzia informatycznego, które umożliwiłoby działom efektywny przepływ informacji. Narzędzie to miało zautomatyzować sposób zgłaszania i akceptacji kosztów z budżetu marketingowego przez zespoły sprzedaży i marketingu oraz sposób obsługi wniosków przez działy Customer Support, Logistics i Finance.

System zapytań o koszty jest niezbędnym narzędziem dla zespołów marketingowych i sprzedażowych do efektywnego zarządzania wydatkami. Zapewnia lepszą kontrolę finansową i pomaga usprawnić cały proces budżetowania poprzez umożliwienie członkom zespołu śledzenia kosztów, zatwierdzania wydatków oraz wnioskowania o alokację budżetu dla 35 marek w 29 krajach.

Funkcjonalności i użyte technologie

Usprawniony proces zarządzania kosztami
Zautomatyzowany proces zatwierdzania
Śledzenie kosztów w czasie rzeczywistym
Integracja z systemami finansowymi
Analityka i raportowanie
Collaboration and Communication
Technologia

Ocena efektów i realizacji projektu

Dzięki wdrożeniu, znacząco uproszczony został proces obiegu informacji i akceptacji. Wiele działań zostało zautomatyzowanych, a zmiana cech w systemie ERP natychmiast odwzorowuje się w aplikacji. Dane wyjściowe do raportów są jeszcze dokładniejsze i odświeżane w czasie rzeczywistym.

Znalezienie pomostu między językiem biznesowym a informatycznym stanowiło duże wyzwanie. Atteli wspierało nas w zrozumieniu, co kryje się za technicznymi określeniami i jak działa kod. Maksymalnie dostosowali narzędzia do naszych potrzeb. Pomimo pewnych korporacyjnych wyzwań testy przebiegły pomyślnie, a wszystkie problemy zostały rozwiązane. Elastyczność i zwinność oraz otwartość inżynierów Atteli na nasze uwagi była imponująca – Przedstawiciel klienta.

Power Platform