Case Study

Wdrożenie systemu CRM przyniosło Esri Polska znaczące usprawnienia w zarządzaniu procesami sprzedażowymi i finansowymi. Wykorzystanie raportowania w Power BI przyspieszyło i zautomatyzowało tworzenie raportów P&L oraz analiz porównawczych
usprawnienie procesu zbierania danych i raportowania w celu poprawy efektywności operacyjnej oraz dostarczenia lepszych informacji o wynikach działania hoteli.

Strefa Energii potrzebowała zaawansowanego systemu CRM, aby usprawnić procesy planowania spotkań i obsługi klienta. Atteli wdrożyło zaawansowany system CRM dostosowany do unikalnych potrzeb firmy.

Głównym zadaniem było zbudowanie narzędzia informatycznego, które umożliwiłoby działom efektywny przepływ informacji. Narzędzie to miało zautomatyzować sposób zgłaszania i akceptacji kosztów z budżetu marketingowego przez zespoły sprzedaży i marketingu
Implementacja platformy komunikacji i zarządzania procesami przyniosła firmie wymierne korzyści, usprawniając jej działania i przyczyniając się do lepszej organizacji pracy.

Jak skuteczniej i dokładniej segmentować grupę docelową dla działań marketingowych? 

Projekt był realizowany według modelu Agile, co pozwoliło na szybkie rozpoczęcie prac i zastosowanie podejścia Minimum Viable Product (MVP).