Written by Atteli

Atteli wdraża elektroniczny system wymiany informacji dla Innovation Next

Atteli wdraża oprogramowanie w chmurze prywatnej dla Innovation Next, które połączy firmę z jej partnerami w celu bieżącej wymiany informacji i danych finansowych. System zawierać będzie elementy CRM (zarządzania relacjami z klientem) oraz wewnętrznego Intranetu.