Written by Atteli

Atteli dla sieci Fitness First Germany GmbH

W czerwcu 2013 roku Atteli rozpoczęło współpracę z Fitness First Germany GmbH – siecią kilkuset klubów fitness zlokalizowanych na terenie całych Niemiec. Zakres współpracy obejmuje pilotażowe wdrożenie Intranetu dla 4.000 pracowników, którego celem jest wzmocnienie komunikacji wewnątrz firmy. Intranet, oparty o system Bitrix24, ma umożliwiać współpracę i tworzenie grup roboczych pracowników zlokalizowanych w placówkach na terenie całych Niemiec oraz dostęp pracowników do wewnętrznego systemu firmy poprzez telefony komórkowe i urządzenia mobilne bez konieczności stałego dostępu do komputera. Celem projektu jest rozwijanie współpracy i przeciwdziałanie wykluczeniu ze społeczności wewnątrz organizacji.

Fitness First stawia na wysokie rygory bezpieczeństwa własnych systemów informatycznych. Specjaliści Atteli nie tylko wspierają zbudowanie narzędzia intranetowego, ale współuczestniczą również w opracowaniu koncepcji infrastruktury informatycznej dla wielooddziałowej organizacji jaką jest sieć klubów fitness.