Written by Atteli

Atteli dla Centrum Handlowego King Cross Praga

Atteli będzie wykonawcą systemu do komunikacji pomiędzy zarządcą a najemcami centrum handlowego King Cross Praga w Warszawie (Extranet) oraz systemu wsparcia komunikacji wewnątrz zespołu zarządcy (Intranet). W pierwszym etapie współpracy stworzony zostanie moduł Extranetu na potrzeby wewnętrznych szkoleń skierowanych do pracowników centrum handlowego, realizowanych przez zarządcę centrum. Obejmować będzie proces rejestracji na szkolenia, komunikację wewnątrz grup szkoleniowych, komunikację z zarządcą i trenerami, udostępnianie materiałów szkoleniowych i materiałów związanych z codziennym funkcjonowaniem CH oraz ewaluację szkoleń.