Oprogramowanie dla firm

Wspieramy cyfrową transformację firm. Wdrażamy nowoczesne narzędzia zwiększające efektywność i usprawniające pracę firm.

Atteli wdraża systemy informatyczne które są wykorzystywane do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, między różnymi sferami jego działalności. Dzięki ich zastosowaniu przedsiębiorca oszczędza czas, oszczędza środki i w konsekwencji zwiększa zyski.

Wspieramy cyfrową transformację. Wdrażamy oprogramowanie dla firm.

Wdrażamy nowoczesne narzędzia zwiększające efektywność i usprawniające pracę firm.

Zapewniamy wsparcie całego procesu wdrożeniowego.

Wspieramy firmy w procesie wdrażania i zmiany wychodząc z założenia, że dziś klient szuka nie tylko firmy IT ale też wiedzy i wsparcia doświadczonych partnerów w całym procesie transformacji technologicznej.

Przewodzimy dobrze zorganizowanemu projektowi. Mamy na to metodykę.

Opracowaliśmy metodykę pracy, która pomimo tego, że nasi klienci są różni, pracują w różnych segmentach rynkach i mają różne doświadczenia, pozwala nam wspólnie osiągnąć pozytywne efekty. Metodyka bazuje na Prince2. Osoby zarządzające firmą posiadają stosowne certyfikaty.

Pracujemy w oparciu o cele i KPI.

Każdy projekt musi mieć jasno zdefiniowany cel. Transformacja cyfrowa dokonuje się z konkretnych powodów i razem z klientem określamy KPI całościowe i cząstkowe aby kontrolować cel i stopień jego realizacji celów tej transformacji.

Stawiamy na szybkie efekty.

Najważniejszym czynnikiem w biznesie jest czas. Wiemy to. Dlatego wszelkie działania staramy się planować tak, aby jak najszybciej osiągnąć nawet mały efekt. Stawiamy na quick win, czyli małe, szybkie zwycięstwa.

Usprawnianie nie ma końca.

Zapewniamy kontinuum działania. Nasza oferta i metodyka pozwala nam na rewizję zarówno celów jak i wykonanej już części pracy. Model współpracy pozwala np. na ponownie rozpoczęcie pracy nad zamkniętym już elementem jeśli uznamy że jest celowe.

Oszczędność czasu, oszczędność środków i większe zyski

Analizujemy potrzeby naszych Klientów i proponujemy rozwiązania, które najpełniej realizują ich cele biznesowe.

Przedsiębiorstwa optymalizując swoje działanie uzupełniają swoje narzędzia IT m.in. o:

 • system zarządzania relacjami z klientem (CRM)
 • system zarządzania dokumentami (DMS)
 • system obiegu dokumentów (workflow)
 • system zarządzania wiedzą
 • system wsparcia pracy grupowej
 • system zarządzania projektami
 • system rezerwacji zasobów
 • system rozliczania czasu pracy
 • system wsparcia rekrutacji
 • system księgi procedur
 • portal kliencki, Intranet, portal partnerski
 • system ofertowy i system zarządzania zamówieniami
 • system zarządzania produktami
 • system zarządzania umowami
 • system fakturowy i system budżetowy