Oprogramowanie dla firm

Tworzymy nowoczesne aplikacje, portale i narzędzia zwiększające efektywność i usprawniające pracę firm.

Atteli wdraża systemy informatyczne które są wykorzystywane do automatycznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, między różnymi sferami jego działalności. Dzięki ich zastosowaniu przedsiębiorca oszczędza czas, oszczędza środki i w konsekwencji zwiększa zyski.

Systemy do zarządzania relacjami z klientem (CRM)

CRM – system służy do zbierania i przechowywania informacji o wszystkich klientach firmy, zarówno tych aktualnych jak i potencjalnych, jak też dane historyczne. Zapewnia dostęp do danych komórkom przedsiębiorstwa. Pozwala analizować informacji o klientach w celach marketingowych, sprzedażowych i zarządczych.

Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

ERP – system służy do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa takimi jak ludzie, sprzęt lub nawet czas poprzez udostępnianie informacji między wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa (np. księgowością, planowaniem, produkcją, marketingiem itp.)

Systemy wspierające komunikację i pracę grupową

Narzędzia komunikacji dzięki IT są wiodącym znakiem dzisiejszych czasów. Wykorzystanie takich narzędzi stanowi miernik nowoczesności, ale i także zwiększa szanse na szybki przepływ informacji, dostęp do wiedzy, eliminacje niektórych barier związanych z działalnością takich jak np.: miejsce i czas, praca zdalna i stale aktualne dane on-line.

NATALIA KIEWISZ – Fitness First Germany
„Atteli doskonale odnajduje się w międzynarodowym środowisku udowadniając, że granice geograficzne nie stanowią barier w codziennej pracy.”
KATARZYNA GRUSZKA – Mattel Polska
„Atteli jest firmą, która potrafi dobrze rozpoznać potrzeby klienta i rozumie sposób/kulturę pracy dużych klientów korporacyjnych.”
ŁUKASZ WRÓBEL – Stowarzyszenie Republikanie
„Atteli zaproponowało najbardziej elastyczne i możliwe do natychmiastowego wdrożenia rozwiązanie”

Oszczędność czasu, oszczędność środków i większe zyski

Analizujemy potrzeby naszych Klientów i proponujemy rozwiązania, które najpełniej realizują ich cele biznesowe.

Przedsiębiorstwa optymalizując swoje działanie uzupełniają swoje narzędzia IT m.in. o:

 • system zarządzania relacjami z klientem (CRM)
 • system zarządzania dokumentami (DMS)
 • system obiegu dokumentów (workflow)
 • system zarządzania wiedzą
 • system wsparcia pracy grupowej
 • system zarządzania projektami
 • system rezerwacji zasobów
 • system rozliczania czasu pracy
 • system wsparcia rekrutacji
 • system księgi procedur
 • portal kliencki, Intranet, portal partnerski
 • system ofertowy i system zarządzania zamówieniami
 • system zarządzania produktami
 • system zarządzania umowami
 • system fakturowy i system budżetowy

Najczęściej pracujemy przy użyciu